Nieuws

Meer Nieuws

Wetenschap

Meer Wetenschap

Praktijk

Meer Praktijk

NHG richtlijn

Meer NHG richtlijn

Toets uw kennis

Stoppen met roken

Aios en opleider hebben een leergesprek over de begeleiding van patiënten bij stoppen met roken. De opleider legt uit dat gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken de voorkeur heeft en dat medicamenteuze behandeling hierop een aanvulling kan vormen. Bij matige en zware rokers wordt de kans op succesvol stoppen vergroot door de combinatie van gedragsmatige en medicamenteuze ondersteuning. De opleider vraagt aan de aios vanaf welk aantal gerookte sigaretten per dag, het toevoegen van medicatie aan gedragsmatige interventies de voorkeur heeft. Welk antwoord is correct?

Logo Huisarts Kennis Quiz
Keuzen