Main content

Kritische kanttekeningen bij doorontwikkeling NHG-Praktijkaccreditering

Marc Eyck beaamt het kritisch volgen en bediscussiëren van NPA.1 Hij stelt dat accreditering dan wel niet direct leidt tot betere uitkomsten op het niveau van de patiëntenzorg, maar dat dit ook niet het voornaamste doel was en is. ‘U wordt beloond met een externe erkenning, het certificaat, dat de bereikte kwaliteit bevestigt en met het gevoel dat dat u voldoet aan de eisen van deze tijd en aan de huidige wet- en regelgeving’. ‘Regelgeving die van belang is om de veiligheid in de praktijk te waarborgen’. Maar veel aangevoerde argumentatie is mijns inziens niet deugdelijk. Allereerst wordt gesteld dat…

Inhoud

  1. Antwoord

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?