Main content

NHG-Standaard Duizeligheid (eerste herziening)

NHG-werkgroep Duizeligheid

Na publicatie in H&W worden er soms nog wijzigingen doorgevoerd in een NHG-Standaard. Zie voor de meest recente versies van de NHG Standaarden.

Belangrijkste wijzigingen Het beleid bij spoedeisende klachten maakt deel uit van de herziene standaard. De diagnose vestibulaire migraine is toegevoegd. Duizeligheid bij ouderen krijgt in de herziene versie meer aandacht. Bij BPPD luidt het advies om de mogelijkheid de Epley-manoeuvre uit te voeren met de patiënt te bespreken.   Kernboodschappen Wees alert op ernstige oorzaken van duizeligheid waarbij directe beoordeling of verwijzing noodzakelijk is. Er worden drie vormen van duizeligheid onderscheiden met een verschillende differentiaaldiagnose: draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en bewegingsonzekerheid. Stel de diagnose aspecifieke duizeligheid als er geen eenduidige verklaring voor de klachten is. Het beleid bij duizeligheid bestaat uit voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen. Medicamenteuze behandeling van…

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?