Main content

Artritis: oorzaak bepaalt beleid (herziening NHG-Standaard Artritis)

Hèlen Woutersen-Koch

Na publicatie in H&W worden er soms nog wijzigingen doorgevoerd in een NHG-Standaard. Zie voor de meest recente versies van de NHG Standaarden.

Het kan lastig zijn om een onderscheid tussen artritis en andere oorzaken van gewrichtsklachten te maken. Een juiste diagnose van artritis is belangrijk, omdat die consequenties heeft voor de vervolgdiagnostiek naar de vorm van artritis, voor het beleid en de prognose. De eerste herziening van de NHG-Standaard Artritis besteedt aan deze zaken aandacht. De toevoeging van een diagnostische beslisregel voor jichtartritis springt het meest in het oog. Deze beslisregel dient als hulpmiddel om de waarschijnlijkheid van de diagnose jichtartritis getalsmatig in te schatten.

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?