Main content

Signalering van lichamelijke mishandeling

M. Ceelen, T. Dorn, M.C.A. Buster, J.C. de Keijzer, U.J.L. Reijnders

Samenvatting

Ceelen M, Dorn T, Buster MCA, De Keijzer JC, Reijnders UJL. Signalering van lichamelijke mishandeling. Huisarts Wet 2010;53(9):479-83. Inleiding Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. Doel van dit onderzoek was om de ervaringen van huisartsen op dit gebied te inventariseren. Methode We schreven 412 zelfstandig gevestigde Amsterdamse huisartsen aan met het verzoek een vragenlijst over de signalering van lichamelijk geweld in te vullen. We kregen 251 bruikbare vragenlijsten terug (respons 61%). Resultaten Vijfenzestig procent van de huisartsen gaf aan dat er gedurende de huisartsenopleiding aandacht is besteed aan de signalering van lichamelijke mishandeling; 64% van de huisartsen heeft na- en/of bijscholing gevolgd op dit gebied. Scholing en karakteristieken van de huisarts bleken belangrijke factoren die van invloed zijn op het aantal vermoedens van lichamelijke mishandeling. Bijna driekwart van de huisartsen gaf aan belemmeringen en/of beperkingen te ervaren bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Het merendeel van de huisartsen stond positief tegenover het idee huisartsen de mogelijkheid te bieden vermoedens van lichamelijke mishandeling direct te bespreken met een forensisch arts (70%). Conclusie Een groot deel van de huisartsen ervaart belemmeringen bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Scholing en consultatie van een forensisch arts zouden kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat huisartsen beter in staat zijn om lichamelijke mishandeling te signaleren.

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?