Main content

Rijken vaker rechtstreeks naar specialist bij vrije artsenkeuze

Amerikaans onderzoek onder 65-plussers die een vrije artsenkeuze hadden, laat zien dat rijken vaker alleen voor een specialist kiezen. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 7928 ouderen. De onderzoeker onderscheidde 4 groepen: zij die geen arts bezochten gedurende een jaar (12,1%), zij die alleen een eerstelijnsarts (huisarts, algemeen internist, geriater) bezochten (11,6%), zij die alleen een specialist bezochten (14,2%) en zij die zowel een eerstelijnsarts als een specialist bezochten (62,1%). Door vragenlijsten verkreeg de onderzoeker informatie over het fysieke functioneren, de gezondheidstoestand, inkomen, opleidingsniveau en het aantal bekende chronische aandoeningen. Naast deze gegevens werden ook de mortaliteitscijfers meegenomen…

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?