NHG richtlijn

Derde herziening NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

Datum
18 december 2019
De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris is herzien. Het inspannings-ecg wordt niet meer aanbevolen voor de diagnostiek van angina pectoris. Ook zijn het medicamenteuze beleid en het verwijsbeleid aangepast.