NHG richtlijn

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening)

Gepubliceerd
7 januari 2015
Deze versie van de NHG-Standaard kunt u opvragen bij het NHG-Kenniscentrum via kenniscentrum@nhg.org.
1 reactie

De meest actuele versie van deze NHG-Standaard vindt u op www.richtlijnen.nhg.org.

Reacties (1)

A redactie (niet gecontroleerd) 23 maart 2015

ERRATUM
Tot onze spijt zijn er twee fouten geslopen in de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie die in januari 2015 is verschenen in Huisarts en Wetenschap 58(1):26-35.
In de paragraaf Laagmoleculairheparine-injecties(LMWH) onder ‘medicamenteuze behandeling’ van DVT wordt abusievelijk verwezen naar [tabel 3] die handelt over behandeling van tromboflebitis. Dit moet echter [tabel 4] zijn die betrekking heeft op de dosering van LMWH bij de behandeling van DVT.
In het stroomdiagram staan twee pijlen bij het vakje ‘normaal’ dat volgt op D-dimeerbepaling bij een verhoogde score op de eerstelijnsbeslisregel DVT. De pijl naar beneden vervalt, bij een niet-verhoogde score op de beslisregel en een normale D-dimeer is een DVT voldoende uitgesloten.
Op de website en in de app zijn deze fouten inmiddels gecorrigeerd.
De redactie

Verder lezen