NHG richtlijn

NHG-Standaard Virushepatitis en andere Leveraandoeningen (eerste herziening)

Deze versie van de NHG-Standaard kunt u opvragen bij het NHG-Kenniscentrum via kenniscentrum@nhg.org.
0 reacties

Samenvatting

De NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen geeft richtlijnen voor de diagnostiek bij verdenking op virushepatitis en een beperkt aantal andere leveraandoeningen. De standaard geeft bovendien richtlijnen voor het beleid bij en de preventie van virushepatitis en bespreekt leverschade door alcohol of geneesmiddelen. Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Bloedonderzoek bij verdenking op leveraandoeningen (Huisart Wet 1992;35: 78-82). De richtlijnen en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen: - toevoeging van aanbevelingen wanneer nadere diagnostiek naar leveraandoeningen aangewezen is met het accent op de diagnostiek bij verdenking op virushepatit is; - toevoeging van richtlijnen voor het beleid bij en de preventie van virushepatitis; - vervallen van richtlijnen over icterus neonatorum en over mononucleosis infectiosa (zie hiervoor de NHG-Standaarden Zwangerschap en Kraambed, en Acute Keelpijn).

De meest actuele versie van deze NHG-Standaard vindt u op www.richtlijnen.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen