Dubbelpublicatie

H&W biedt internationaal publicerende onderzoekers met een dubbelpublicatie de gelegenheid ook de Nederlandse huisarts te bereiken. H&W benadert auteurs actief met het verzoek een ingekorte versie te schrijven, meer toegespitst op het Nederlandse lezerspubliek met expliciet aandacht voor de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse huisarts.
Onderstaande eisen zijn bedoeld als kapstok.

Algemeen

Lengte

 • Een dubbelpublicatie telt in totaal 1200 tot 1800 woorden. Houd het zo beknopt mogelijk.

Inhoudelijke eisen

Een dubbelpublicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een samenvatting van max. 200 woorden volgens de vaste indeling: inleiding, methode, resultaten en conclusie
 • Hoofdtekst. Laat de elementen van het onderzoek (inleiding, methode, resultaten en conclusie) terugkomen in de hoofdtekst; 'verpak' deze informatie in inhoudelijke tussenkoppen. Volg de betreffende H&W-instructies voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek
 • Een kadertekst met kernpunten (wat is bekend/wat is nieuw) van max. 125 woorden
 • Literatuur
 • Tabellen en figuren
 • Beeld(suggesties) en links naar gerelateerde content

Gerelateerde content

Op www.henw.org plaatsen we uw artikel online. We voorzien uw artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten

Toestemming

Voor een dubbelpublicatie is in een aantal gevallen schriftelijke toestemming nodig van de redactie en/of uitgever van het tijdschrift van de oorspronkelijke publicatie. Dit is onder andere afhankelijk van de copyrightvoorwaarden van het tijdschrift en de licentie. Zie bijv. https://www.biomedcentral.com/getpublished/copyright-and-license.

Voor de BMJ-titels (https://journals.bmj.com/content/journals) gelden de volgende regels voor een dubbelpublicatie: https://www.bmj.com/company/wp-content/uploads/2015/03/What-is-permitte…. Meestal heeft de indiener/instituut een CC-BY-NC of CC-BY author licence permission. Dit zijn open acces licenses (zie https://authors.bmj.com/open-access/copyright-licences/). Er hoeft dan geen toestemming te worden gevraagd voor een dubbelpublicatie. 

Sommige tijdschriften stellen expliciete toestemming als voorwaarde als er meer dan 10-15% van het originele artikel wordt gebruikt, maar verlenen dat in principe altijd (zie bijv. http://bjgp.org/authors/bjgp-editorial-process-and-policies —> copyright). Voor het vragen van toestemming is er onder formulieren een Engelstalige voorbeeldbrief te downloaden die u kunt gebruiken bij uw aanvraag.

Die oorspronkelijke publicatie moet altijd als zodanig worden vermeld. In alle gevallen dient u in uw aanbiedingsbrief melding te maken van voorafgaande publicatie(s); een pdf (of scan) of link (indien free-acces) van die publicatie(s) moet worden bijgesloten. Neem bij vragen of bij twijfel contact op met de redactie via redactie@nhg.org.