Main content

H&W online

 

Een tijdschrift zonder duidelijke elektronische toegang. Dat is toch nauwelijks meer van deze tijd. Een papieren versie heb je nodig om lekker te kunnen lezen, maar als je dan weer iets zoeken wilt, kun je het niet vinden. Tijdschrift nog ergens op een stapel, in de papierbak of je bent zelf op de verkeerde plek. Tijdschriften op internet zijn er dan om snel iets te kunnen vinden. Een goed archiverings- en zoeksysteem hoort wetenschap én nieuws toegankelijk te maken voor praktiserende huisartsen, thuis én in de spreekkamer. H&W is dan ook integraal te vinden op deze website

Alle artikelen vanaf 2001 staan integraal op het net. Vanaf september 2001 als pdf-files, vanaf 2003 ook in html opmaak. De samenvattingen van de artikelen zijn te raadplegen vanaf 1998. Huisarts en Wetenschap bestaat echter al veel langer. Het hele register vanaf het begin van H&W (1957) is nu te doorzoeken. Zo kan iedereen tenminste weer zien dat een van de allereerste artikelen in H&W over de verrichtingen tijdens diensturen ging...

NHG-leden en abonnees op H&W hebben allemaal toegang tot een volledige H&W-site. Heeft u vragen over de toegang tot de website, neem dan contact op met de klantenservice van Bohn Stafleu Van Loghum, 030-6383736 of kijk op bsl.nl en klik op 'Service'. Niet-abonnees krijgen slechts toegang tot een deel van de site. Dan mist u veel, neem dus een abonnement!

Elke maand kunt u de inhoudsopgave van H&W als elektronische nieuwsbrief ontvangen.
Suggesties voor verbetering van de site zijn altijd welkom (redactie@nhg.org).