Main content

Colofon

 

Redactie

 • Lidewij Broekhuizen
 • Marianne Dees
 • Sjoerd Hobma
 • Bèr Pleumeekers
 • Ivo Smeele (hoofdredacteur)
 • Annet Sollie (e-redactielid)
 • Nadine Rasenberg (junior redactielid)
 • Wim Verstappen
 • Hans van der Wouden


Redactiebureau

 • Henny Helsloot, secretaresse
 • Judith Mulder, eindredacteur/bladmanager H&W
 • Susan Umans, bladmanager/eindredacteur H&W


Redactieadres: Postbus 3231, 3502 GE Utrecht
E-mail: redactie@nhg.org


Redactiestatuut

De redactie werkt volgens een reglement dat de onafhankelijkheid van de redactie garandeert. Dat

 

Reglement H&W is vastgesteld door de Algeme Ledenvergadering van het NHG. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de Raad van Advies. Deze raad adviseert de redactie gevraagd en ongevraagd en ziet toe op de inhoudelijke ontwikkeling van het blad. Ook voor de Raad van Advies is een regelement vastgesteld door de algemene ledenvergadering van het NHG.

 Reglement HenW-vastgesteld ALV 13.12.07 pdf-versie.pdf
 Reglement RvA H&W, vastgesteld 25.05.09.pdf