U gaat het artikel Boekbespreking [Van Deen,K.J. Integratie van de sociale geneeskunde in het medisch weten, handelen en kunnen] op Huisarts & Wetenschap e-mailen.
Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma.
(Your name) heeft een artikel van Huisarts & Wetenschap naar je doorgestuurd.
Op henw.org las ik een interessant artikel.
HTML is niet toegestaan in dit veld.