Huisarts Kennis Quiz

Medicamenteuze behandeling van DVT

De huisarts heeft bij de heer De Jager, 46 jaar, een diepveneuze trombose (DVT) vastgesteld. Ze laat een klasse III steunkous aanmeten en legt uit dat wordt geadviseerd de kous gedurende 2 jaar te dragen. Ook schrijft de huisarts antistollingsbehandeling voor. Vanwege het gebruiksgemak (inname eenmaal daags) kiest ze voor edoxaban. Is voorafgaand aan de behandeling met edoxaban het gebruik van laagmoleculairgewichtheparine-injecties (LMWH) aangewezen?

Keuzen