Huisarts Kennis Quiz

Stemvorkproeven

Mevrouw Hafmans, 41 jaar, komt op het spreekuur omdat zij sinds een dag nauwelijks meer iets hoort met haar rechteroor. Ze heeft geen pijn of oorsuizen en is niet duizelig. Zij is 2 dagen ervoor teruggekomen van vakantie in het buitenland. Mevrouw Hafmans gebruikt geen medicatie. In het rechteroor ziet de huisarts een dof trommelvlies zonder roodheid. De huisarts doet de stemvorkproeven, waarbij de proef van Rinne positief is en de proef van Weber naar het linkeroor lateraliseert. Wat is het aangewezen beleid op basis van dit lichamelijk onderzoek?

Keuzen