Main content

Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk

Bij dertig-minutenbloeddrukmeting blijken de gemeten bloeddrukwaarden aanzienlijk lager te zijn dan bij spreekkamermetingen. Huisartsen schrijven na zo’n meting ook veel minder vaak bloeddrukmedicijnen voor dan bij een conventionele meting. Dit concluderen Michiel Bos en Sylvia Buis uit een crosssectioneel, prospectief onderzoek onder tweehonderd patiënten. Dertig-minutenbloeddrukmeting voorkomt dus overbehandeling van hypertensie in de huisartsenpraktijk.

Samenvatting

Bos MJ, Buis S. Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk. Huisarts Wet 2017;60:online gepubliceerd 12 mei 2017.

Doel Automatische bloeddrukmeting gedurende dertig minuten (BD30) is een nieuwe methode waarmee overbehandeling van wittejassenhypertensie in de huisartsenpraktijk teruggedrongen zou kunnen worden: BD30 levert bijna dezelfde waardes op als ambulante bloeddrukmonitoring, maar is veel gebruiksvriendelijker. Wij vergeleken BD30 met conventionele spreekkamermetingen in de huisartsenpraktijk en onderzochten hoe BD30 het voorschrijfgedrag beïnvloedde.

Methode In dit crosssectionele prospectieve onderzoek includeerden we alle opeenvolgende patienten van een gezondheidscentrum die op medische indicatie een BD30 ondergingen en vergeleken we die meting met de laatste voorafgaande conventionele spreekkamermeting. We vroegen de huisartsen naar de reden voor de meting, naar hun voorgenomen behandelbeleid en naar hun beleid na BD30.

Resultaten De 201 onderzochte patienten waren gemiddeld 68,6 jaar en 56,7% was vrouw. De systolische bloeddruk was met BD30 gemiddeld 22,8 mmHg lager (95%-BI 9,8 tot 26,1) dan bij spreekkamermetingen, de diastolische bloeddruk was 11,6 mmHg lager (95%-BI 10,2 tot 13,1). Het verschil tussen BD30 en spreekkamerbloeddruk nam sterk toe met de leeftijd. Op basis van de spreekkamermetingen zou bij 79,1% (95%-BI 73,6 tot 84,6) van de onderzochte patiënten medicatie gestart of opgehoogd zijn. Op basis van BD30 daalde dit tot 24,9% (95%-BI 18,9 tot 30,9).

Conclusie De gemeten bloeddrukwaarden zijn bij BD30 aanzienlijk lager dan bij spreekkamermetingen. BD30 is een veelbelovende techniek om overbehandeling van hypertensie in de huisartsenpraktijk terug te dringen.

pdf bestand  OND_Bos_fast track 2_def