Main content

Patiënt niet tevredener na langer consult

Auteur: Tobias Bonten

Huisartsen zeggen regelmatig dat de consultduur van 10 minuten te kort is. Maar zou een langer consult ook leiden tot meer tevredenheid bij patiënten? Recent onderzoek maakt duidelijk dat er geen verband is tussen consultduur en patiënttevredenheid.

Britse onderzoekers bekeken de relatie tussen de duur van een consult en patiënttevredenheid. In totaal deden 440 volwassen patiënten en 45 huisartsen aan het onderzoek mee. De duur van een consult werd berekend aan de hand van video-opnamen en was gemiddeld 10 minuten en 22 seconden. Na elk consult beantwoordden patiënten een korte vragenlijst over de communicatie van de huisarts, vertrouwen en algemene tevredenheid op een schaal van 0 tot 100. De onderzoekers hielden in de analyse rekening met leeftijd, geslacht, algemene gezondheid en etniciteit van de patiënten en het geslacht van de huisarts. Zij vonden geen verband tussen de duur van een consult en tevredenheid over communicatie (0,02; 95%-BI -0,20 tot 0,25), vertrouwen (0,07; 95%-BI -0,27 tot 0,41) of algemene tevredenheid (-0,14; 95%-BI -0,46 tot 0,18).

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met een Cochrane-review uit 2016 over dit onderwerp. De auteurs merken terecht op dat zij wellicht geen effect vonden doordat patiënten hun huisarts niet graag een lage score geven. Helaas vermeldt het artikel niet of patiënten de vragen anoniem mochten beantwoorden. Toch maakt dit onderzoek duidelijk dat de algemene gedachte ‘langer consult: tevredener patiënt’ niet per se waar is.

Elmore N, et al. Investigating the relationship between consultation length and patient experience: a cross-sectional study in primary care. Br J Gen Pract 2016;66:e896-e903.

reacties (3)

 
 
 • T.N. Bonten

  8 maanden geleden

  Erg fijn dat collega's Ligthart en Sluimer de tijd hebben genomen om commentaar te schrijven op dit nieuwsbericht. Ik denk dat het gepubliceerde onderzoek vooral discussie zal moeten aanwakkeren over hoe we de relatie tussen consultduur en 'kwaliteit van zorg' onderzoeken. Collega Ligthart merkt terecht op dat dit een cross-sectioneel onderzoek betreft, waarbij we erop moeten letten geen causale conclusies te trekken uit de gevonden (afwezigheid van) correlaties. De consultduur van de in het onderzoek geincludeerde consulten varieerde van 2 minuten tot meer dan 30 minuten. Kortom, veel variatie in consultduur. De gerapporteerde uitkomsten zijn slechts gemiddelden hiervan. Helaas hebben de onderzoekers de 'complexiteit' van een consult niet gemeten of geprobeerd voor te corrigeren in de analyses. Gelukkig trekken de auteurs van het stuk zelf ook de conclusie dat langere consulten waarschijnlijk wel beter zijn voor patienten met complexe problemen, maar dat hier meer onderzoek voor nodig is. Kortom, er is denk ik wel wat te verbeteren aan de opzet van het onderzoek; wellicht een mooie kans voor Nederlandse onderzoekers in de 1e lijn. Ik ben het eens met collega Sluimer, dat een tevreden huisarts net zo belangrijk is en dat het goed zou zijn om dit te onderzoeken, net als het volgen van de standaarden. Overigens vindt dergelijk onderzoek al plaats. In haar beschouwing in H&W over de CRP sneltest bij LWI's beschrijft Marloes Minnaard dat huisartsen bij een meerderheid van de patienten CRP niet gebruiken conform de standaard. Het zou interessant zijn of het afwijken van standaarden of sneltesten met CRP te maken heeft met tijdsdruk bij huisartsen. Kortom, zoals bij zoveel wetenschappelijk onderzoek, levert dit onderzoek meer vragen op dan antwoorden.

 • S.A. Ligthart

  8 maanden geleden

  Wat is hier oorzaak en gevolg? Er is gekeken naar geobserveerde consult lengte. Is het gek om te denken dat een langere consultduur juist wordt veroorzaakt door een lastiger probleem of ontevreden patiënt? En dat het dus logisch is dat deze mensen minder tevreden zijn? Iemand met eczeem, oorontsteking of gerichte anticonceptievraag binnen 10 minuten tevreden de deur uit laten gaan: daar zit hem niet de moeilijkheid.. Juist mensen met moeilijk te verklaren klachten, of zij die een behandeling eisen die niet zinvol wordt geacht / ontevreden zijn met je behandelvoorstel of je niet goed begrijpen: daar besteed je meer tijd aan... Als het duidelijk is voor arts en patiënt wat er gedaan moet worden, ben je logischerwijs zo klaar en is de tevredenheid hoger. Langere consultduur indicatie van 'lastig consult' lijkt zo bezien een betere interpretatie?

 • C.A. Sluimer

  8 maanden geleden

  Maar: naast tevredenheid van de patiënt is die van de huisarts net zo belangrijk. Want die weet beter dan de patiënt of het medisch-inhoudelijk goed was, of er geen zaken zijn blijven liggen die in een optimaal consult wél onderzocht of besproken hadden moeten worden. Het zou interssant zijn om de tevredenheid van huisartsen zelf eens te turven en, als variant daarop, te onderzoeken in welk percentage van onze consulten we werkelijk alle aanwijzingen die in onze overvolle standaarden staan opvolgen. Ik geef, als ploeterend huisarts in de binnenstad van Deventer, vast een schot voor de boeg: van de eerste parameter 80%, van de tweede 20%. Cees Sluimer