Main content

Aandacht voor partners van patienten met chlamydia

Auteur: Marloes Minnaard

Huisartsen behandelen partners van patiënten met chlamydia over het algemeen niet. Naar schatting behandelt slechts 2 tot 6% de partners van deze patiënten. Huisartsen staan wel open voor de patiëntgeïnitieerde behandeling van de partner (PIBP), mits er een duidelijke richtlijn is.

Nederlandse onderzoekers analyseerden hoe het momenteel gaat in de huisartsenpraktijk met partnerwaarschuwing en behandeling van partners van patiënten met chlamydia. Zij namen in hun onderzoek ook de houding van de huisarts mee ten opzichte van deze onderwerpen. De onderzoekers voerden hiervoor een overzichtsanalyse uit waarbij zij informatie uit verschillende bronnen combineerden. Die verschillende bronnen bestonden onder andere uit data van de stichting farmaceutische kengetallen, NIVEL Primary Care Database (PCD), enquêtes onder bezoekers van het NHG-congres en enquêtes onder de huisartsen van de NIVEL peilstations.

Het totale aantal gedoseerde voorschriften van azithromycine (1 g eenmalig oraal, als eerste keus bij een ongecompliceerde chlamydia-infectie) was 1078. Bij 2,1% van de voorschriften was sprake van een dubbel gedoseerd voorschrift, wat kan duiden op gelijktijdige partnerbehandeling. De meeste voorschriften waren in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar. In de meeste gevallen laat de huisarts het initiatief voor vervolgstappen voor PIBP bij de patiënt zelf (83%), waarbij de huisarts wel advies geeft over de noodzaak tot testen (56%) en/of behandeling (28%).

De tijd is rijp voor een duidelijke richtlijn voor huisartsen met indicaties voor PIBP, voor de patiënten en partners die daarvoor in aanmerking komen en met een helder juridisch kader, bijvoorbeeld over het ongezien voorschrijven van medicatie aan een ‘onbekende’ patiënt.

Van den Broek IVF, et al. Partner notification and partner treatment for chlamydia: attitude and practice of general practitioners in the Netherlands; a landscape analysis. BMC Fam Pract 2017;18:103.

 

 

reacties (0)