Main content

Geruststellen in de huisartspraktijk. Video-opnamen van spreekuren

P.C. Bügel, B Meyboom-de Jong, M.H. Roordink, N.J.A.M. van de Ven, K.H. Groenier

Doel: Nagaan in hoeverre gesprekstechnieken, vraagverheldering en effectief geruststellingsgedrag worden toegepast door ervaren huisartsen en in welke mate deze technieken instemming van de patiënt ontmoeten.
Methode: Video-opnamen van 96 spreekuurconsulten van acht huisartsen, gescoord door twee observatoren.
Resultaten: Gesprekstechniek: bij 53% van de consulten werd doorgevraagd, een samenvatting werd bij 25% gegeven, stiltes werden gebruikt bij 25%, gevoelsreflecties bij 22%, open vragen bij 20% en verbaal volgen bij 13%. Vraagverheldering: naar de reden van de komst werd bij 74% van de consulten gevraagd, naar andere redenen bij 16%, naar verwachtingen en zorgen bij 16%, naar de vraag van de patiënt bij 15% en naar de beleving van de klachten bij 10%. Geruststelling: bij 59% van de consulten werd een diagnose gegeven, verwachting van een positief beloop bij 32% en een voorspelling van de duur bij 22% van de consulten. De verschillen tussen de huisartsen waren gering bij de vraagverheldering en de gesprekstechnieken. Grotere verschillen waren er bij het geruststellen (range van 21 -51 % ) en de instemming van de patiënt (range van 42-89%). Tussen instemming van de patiënt en een voorspelling door de arts van een positief beloop werd een significante correlatie gevonden.

De informatie met een slotje is alleen toegankelijk voor abonnees van H&W

Huisarts & Wetenschap is het maandblad van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en biedt:

  • Wetenschappelijke artikelen & commentaren
  • (Geactualiseerde) NHG standaarden, LTA’s en LESA’s
  • Online toegang tot alle artikelen:
  • slim doorzoekbaar en met reactiemogelijkheid

Verkrijgbaarheid

NHG-leden krijgen het blad automatisch toegezonden. Andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:

ABONNEREN

Heeft u al een H&W abonnement?

Maar bent u nog niet geregistreerd?

Hoe vind ik mijn klantnummer?