Voor auteurs

Manuscript indienen

Dien uw artikel direct in via Editorial Manager.

Vragen?

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met het redactiesecretariaat (redactie@nhg.org; tel.: 088 506 55 40).

Neem voor vragen over eindredactie en opmaak contact op met eindredacteuren Judith Mulder (j.mulder@nhg.org) of Susan Umans (s.umans@nhg.org) tel.: 088 506 55 40.