Voor auteurs

Manuscript indienen

Dien uw artikel direct in via Editorial Manager.

Vragen?

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met het redactiesecretariaat (redactie@nhg.org; tel.: 088 506 55 40).

Neem voor vragen over eindredactie en opmaak contact op met eindredacteur Susan Umans (s.umans@nhg.org; tel.: 088 506 55 46).