Voor auteurs

Huisarts en Wetenschap is hét wetenschappelijke tijdschrift voor huisartsen. Wilt u huisartsen bereiken, dan is H&W dé titel. H&W publiceert doorlopend en multimediaal middels een website (270.000 unieke bezoekers per maand), een wekelijkse nieuwsbrief (oplage 15.000), maandelijkse podcasts (https://www.huisartspodcast.nl/henw/) en een maandelijkse printeditie met een oplage van 14.400.

We publiceren alle – aanvaarde - artikelen op de website. Een ruime selectie hiervan komt ook in de nieuwsbrief en het papieren tijdschrift. De redactie beslist hierover. De vorm passen we daarbij aan het medium aan. Daarnaast selecteert de (podcast)redactie een beperkt aantal artikelen voor de maandelijkse podcast.

Presubmissieverzoek indienen

Heeft u een onderwerp of idee dat geschikt is voor publicatie in H&W? Dien een presubmissieverzoek in, zodat wij gericht terugkoppeling kunnen geven over de mogelijke geschiktheid van een manuscript.

Manuscript indienen (voor de rubrieken Onderzoek en Praktijk)

Voldoet uw manuscript aan alle inhoudelijke eisen? Zo ja, dien dan uw artikel in via Editorial Manager.

Een bijdrage leveren aan H&W?

Meld u aan als referent

H&W werkt samen met een groep referenten met verschillende expertises. Wilt u ook onderdeel vormen van deze groep en zo een bijdrage leveren aan de wetenschap binnen het huisartsenvak? Meld u dan nu aan!

Auteursinstructies per rubriek

Onderzoek

Onderzoek Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksartikelen
Onderzoek dubbelpublicatie Praktijkgerichte bewerking van uw onderzoek
Beschouwing Bespreking van een probleemstelling, zienswijze of thema
Opinie Beknopte wetenschappelijke beschouwing met een sterk opiniërende invalshoek

Praktijk

Casuïstiek (Klinische) Les uit en voor de dagelijkse praktijk
Implementatie Beschrijving van een (implementatie)project in de praktijk of een casuïstische beschrijving van een fout, VIM of klacht
Nascholing Een nascholing bevat generalistische kennis, compacte presentatie, een overzichtelijke en consistente structuur, duidelijke en simpele illustraties en tabellen en leerpunten
Uw diagnose Quiz over bijzondere aandoeningen

Wetenschapsnieuws

Wetenschappelijk onderzoek Nieuwsartikel op basis van (binnen- of buitenlands) wetenschappelijk onderzoek
CAT Systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal onderzoeken over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk
Cochrane-review Nieuwsartikel op basis van een Cochrane-review
Lopend onderzoek Nieuwsartikel op basis van een nieuw te starten onderzoek van een huisarts (i.o) of geneeskundig onderzoeker
App, boek, podcast of film Bespreking van en onlangs verschenen boek of app, relevant voor de huisarts(geneeskunde)

Varia

Ingezonden Reactie op eerder in H&W verschenen bijdrage

Algemeen

Procedure

Algemene inhoudelijke eisen
Voorwaarden en formulieren
Accreditatie
Indienen manuscript
Presubmissieverzoek

Vragen?

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met het redactiesecretariaat:

Neem voor vragen over eindredactie en opmaak contact op met eindredacteuren Judith Mulder, j.mulder@nhg.org of Susan Umans, s.umans@nhg.org. Telefonisch bereikbaar via 088 506 55 00.