Over H&W

Huisarts en Wetenschap is het wetenschappelijke tijdschrift voor huisartsen. H&W vertaalt wetenschap naar de praktijk en streeft naar korte, goed leesbare en heldere artikelen. Het toepassen van de wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk staat centraal. H&W publiceert daarnaast samenvattingen van updates van NHG-richtlijnen en nieuws van de vereniging NHG. H&W publiceert doorlopend en multimediaal middels een website (270.000 unieke bezoekers per maand), een wekelijkse nieuwsbrief (oplage: circa 15.000), maandelijkse podcasts (https://www.huisartspodcast.nl/henw/) en een maandelijkse printeditie met een oplage van 14.400.

H&W

Redactie

Dr. Gijs Baaten (hoofdredacteur, huisarts), dr. Marian van den Brink (huisarts, epidemioloog), dr. Pieter Buis (huisarts), dr. Susanne Claessen (huisarts), prof. dr. Jean Muris (huisarts), dr. Mascha Witteman-Kok (huisarts), Ariëtte Sanders-Van Lennep (huisarts), dr. Kim van Wijck (huisarts in opleiding), dr. Mirrian Hilbink (epidemioloog), Annemarije Kruis (huisarts).

Redactiebureau

Daisy Dinsbach (secretariaat), Judith Mulder (eindredactie), Susan Umans (eindredactie), Ellen Olbers (webredactie), Annet Sollie (webredactie), Anita Wittebol (office manager), Steven de Kock, Marjolein Oosterom, Wouter Scheen (eindredactie), Margot Scheerder (beeldredactie), Wendy Westerhof (beeldredactie). 

Contact: redactie@nhg.org

Vacature redactielid H&W

Altijd benieuwd naar de nieuwste artikelen in H&W en op HenW.org? Beslist u graag mee over de inhoud? Solliciteer dan op de functie van redactielid Huisarts en Wetenschap.

Auteursinformatie

HenW.org/voor-auteurs

Uitgever

Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten

Uitgever: Anouk Middelkamp

Basisvormgeving

Frederik Helfrich, Deventer

Abonneren

Wilt u ook een (online) abonnement op het maandelijkse wetenschappelijke tijdschrift Huisarts & Wetenschap?

Dit maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde. Het tijdschrift publiceert de NHG-Standaarden, nascholingsrubrieken, verslagen van onderzoeksresultaten, epidemiologische berichten, literatuur- en boekbesprekingen en een NHG-katern. Elke rubriek is sterk gericht op de praktijk van de huisarts. De leden van het Nederlands Huisartsen Genootschap ontvangen het tijdschrift uit hoofde van hun lidmaatschap.

Klik hier voor meer informatie over een abonnement op H&W.

Over het NHG

Doelstelling

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Belangrijke doelstelling is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Missie

De missie van het NHG luidt:

"Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen."

Vertaling naar de praktijk

Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en het opzetten en aanbieden van nascholing.

Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Het NHG geeft bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk maandblad uit, Huisarts en Wetenschap.