Maak kennis met de H&W-redactie

Wil je als huisarts op de hoogte blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen op jouw vakgebied? Lees en/of luister dan Huisarts en Wetenschap. Dagelijks publiceren we nieuwe artikelen online waarover we onze lezers via de wekelijkse nieuwsbrief informeren. Elke maand valt het papieren tijdschrift op de deurmat en brengen wij een podcast uit. We brengen relevant en state of the art onderzoek, actuele beschouwingen, prikkelende opinies, informatieve interviews en praktijkgerichte casuïstiek en nascholing. Ook updates over NHG-richtlijnen vind je in H&W, net als nieuws van de vereniging NHG.

Een bijdrage leveren aan H&W?

Word referent

H&W werkt samen met een groep referenten met verschillende expertises. Wil je ook onderdeel vormen van deze groep en zo een bijdrage leveren aan de wetenschap binnen het huisartsenvak? Meld je dan nu aan!

Bureauredactie

Mariëtte de Rie, Lianne van de Meeberg-Krebs (redactiesecretariaat), Judith Mulder (bladmanager), Ajlina Muric, Susan Umans (eindredactie), Ellen Olbers (webredactie), Margot Scheerder en Wendy Westerhof (beeldredactie), Ya'ara Yakobowitz (product-owner), Justus Raap (marketeer). 

Contact

redactie@nhg.org

Over het NHG

Doelstelling

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Belangrijke doelstelling is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Missie

De missie van het NHG luidt: "Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen."

Vertaling naar de praktijk

Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en het opzetten en aanbieden van nascholing.

Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 

Uitgever

Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten

Uitgever: Alex Beishuizen

Basisvormgeving

Frederik Helfrich, Deventer