Privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.henw.org. HenW.org wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via HenW.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiestatement heeft betrekking op de website http://www.henw.org. De website kan bekeken worden door NHG-leden, H&W-abonnees en niet-leden. De besloten artikelen op de website kunnen bekeken worden door NHG-leden met een NHG-account en abonnees met een H&W-account.

HenW.org wordt beheerd door de redactie van Huisarts & Wetenschap (“H&W”) in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via HenW.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Om optimaal gebruik te maken van de website HenW.org dient u in te loggen op de website. Om artikelen te lezen die ook in het magazine staan, dient u in te loggen op de website. Na 12 maanden worden deze artikelen pas openbaar gemaakt voor bezoekers zonder NHG-account of H&W-abonnement.

NHG-account

Indien u producten en/of diensten bij ons wilt afnemen, dient u in te loggen met uw NHG-account via HAweb. Indien u nog geen account heeft, kunt u deze registreren op: https://hawebsso.nl/account/manage/activaterequest. Hiervoor hebben wij uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en, indien u huisarts bent, uw BIG-nummer nodig. Geboortedatum en BIG-nummer worden alleen verwerkt voor identificatie bij het aanmaken van het NHG-account. Deze gegevens worden na het aanmaken van het account verwijderd. U krijgt een gebruikersnaam (naam, achternaam) en wachtwoord voor het account toegewezen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken en uw account (laten) verwijderen. Het verstrekken van bovenstaande gegevens is verplicht, omdat wij u anders geen toegang kunnen bieden tot de online producten en/of diensten.

Na het inloggen kunt u tevens reageren op een artikel, artikelen delen en artikelen bewaren om op een later tijdstip terug te lezen. Indien u een reactie bij een artikel plaatst zal uw gebruikersnaam getoond worden bij de reactie.

Niet-NHG-leden

Niet-NHG-leden kunnen via de uitgever van het magazine, Springer Media B.V., een abonnement op H&W afsluiten. Zij kunnen op HenW.org een account aanmaken met een e-mailadres waardoor zij volledig toegang krijgen tot de website en de bijbehorende functionaliteiten. Voor deze registratie verwerken wij uw BSL-klantnummer en postcode alleen voor identificatie bij het aanmaken van het account. Deze gegevens worden na het aanmaken van het account verwijderd. U krijgt een gebruikersnaam (naam, achternaam) en kiest een wachtwoord voor het account toegewezen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Het verstrekken van bovenstaande gegevens is verplicht, omdat wij u anders geen toegang kunnen bieden tot de online producten en/of diensten.

Na het inloggen kunt u tevens reageren op een artikel, artikelen delen en artikelen bewaren om op een later tijdstip terug te lezen. Indien u een reactie bij een artikel plaatst, zal uw gebruikersnaam getoond worden bij de reactie.

Contact opnemen via HenW.org

Met het invullen van een contactformulier op HenW.org dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. H&W verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om antwoord te geven op uw vraag. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor H&W. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet (goed) kunnen beantwoorden. Bij het inzenden van contactformulier slaan wij tevens uw IP-adres op om te onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om dit persoonsgegeven te verwerken om te voorkomen dat we spam ontvangen.

Nieuwsbrief

Indien u middels de website aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, dient u uw e-mailadres in te vullen. H&W verwerkt de persoonsgegevens die u ons in dit kader verstrekt alleen om u de nieuwsbrief te verstrekken. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor H&W. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dit tot gevolg dat wij u de nieuwsbrief niet kunnen verstrekken.

Cookies

H&W maakt gebruik van cookies op henw.org.

Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan henw.org. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van henw.org, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies

De cookies gebruiken we voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
 • het bijhouden van het bezoekgedrag van ingelogde gebruikers zodat we tijdens het analyseren kunnen segmenteren op onze primaire doelgroep (alleen NHG-leden en H&W-abonnees kunnen inloggen) en we onze producten kunnen optimaliseren voor deze groep gebruikers;
 • het optimaliseren van onze website;

Wij schakelen Google Tag Manager in om analytische cookies te plaatsen. Daarbij hebben we Google Tag Manager privacyvriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van het Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om HenW.org te laten functioneren. 

Advertentie cookies

Wij plaatsen geen gepersonaliseerde tracking of advertentiecookies op deze website. Onze adverteerders en derde partijen kunnen alleen zien of er is geklikt op de banners die op HenW.org worden getoond.

 

Cookies
Cookies op henw.org                 Doel                           Bewaartermijn          
Sessie ID  Functioneel

1 dag

Cookie consent_status Functioneel 1 jaar
_GA Analytisch 2 jaar
_GID Analytisch 2 jaar
Google Tag manager Analytisch 2 jaar
Drupal.visitor.poll_voted Functioneel 1 jaar

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van HenW.org (goed) werken.

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.   HenW.org wordt ontwikkeld en gehost door een derde partij. Deze derden zijn verwerker van HenW.org en H&W maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen. In een aantal gevallen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan rechtspersoon buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben passende waarborgen genomen voor deze doorgifte door middel van model clauses dan wel adequaatheidsbesluit. Deze zijn op te vragen via onderstaande contactgegevens.

H&W zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door H&W is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij H&W hiertoe gehouden is op grond van de wet of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard. U kunt contact opnemen om uw account te laten verwijderen via onderstaande contactgegevens.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

5. Verwijzingen naar andere websites

HenW.org kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. H&W is niet verantwoordelijk voor die websites en dit beleid heeft geen betrekking op die websites. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid van deze websites door te nemen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op die websites.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s (LINK) regelmatig te bezoeken.

7. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te beperken, en/of
 • om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact

U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: redactie@nhg.org.