Privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://www.henw.org. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de verwerkingsverantwoordelijke voor HenW.org. Heeft u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij zijn gevestigd aan Mercatorlaan 1200, 3528 BL te Utrecht. U bereikt ons via het e-mailadres privacymeldingen@nhg.org.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van HenW.org verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat doen wij voor de volgende doeleinden:

 • om een goed functionerende website aan te bieden
 • om toegang te geven tot alle artikelen op HenW.org na inlog:
  • NHG-leden hebben toegang via een HAwebSSO-account
  • H&W-abonnees loggen in via een account op HenW.org 
 • voor gebruik van het reactieveld onder artikelen
 • voor het delen en bewaren van artikelen
 • om juiste ondersteuning te bieden bij helpdeskvragen, zoals inlogproblemen
 • contact opnemen via HenW.org

Deze doelen vloeien voort uit de overeenkomst die we met u gesloten hebben.   

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende (typen) gegevens van u:

 • naam
 • e-mailadres
 • gegevens die volgen uit correspondentie
 • In het geval van H&W-abonnees: BSL-klantnummer en postcode

In het geval van abonnees die niet lid zijn van het NHG ontvangen wij de naam en contactgegevens van de uitgever van het magazine, Springer Media B.V.

Verstrekken wij persoonsgegevens aan andere partijen?

Bij bepaalde verwerkingen zijn naast het NHG ook andere partijen    betrokken. Denk aan een website ontwikkelaar, een websitehosting partner of aanbieders van ICT-oplossingen zoals CRM-systemen en clouddiensten.  Wij maken altijd passende afspraken over welke gegevens we aan deze partijen verstrekken en de processen waarvoor dat gebeurt. We verstrekken alleen gegevens aan andere partijen als dat nodig is voor de processen die hierboven vermeld staan, of als het wettelijk verplicht is.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang dat is, verschilt per proces en per type gegeven. Fiscale gegevens bewaren wij bijvoorbeeld minimaal 7 jaar, omdat dat wettelijk verplicht is in verband met de Belastingdienst. Als er geen duidelijke wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, stellen we zelf een periode vast.  

Wat kunt u zelf doen?

Als wij persoonsgegevens verwerken die over u gaan, heeft u een aantal rechten. Zo kunt u kosteloos een overzicht opvragen van de processen waarin uw gegevens worden verwerkt, en welke (typen) gegevens dat zijn. Als blijkt dat gegevens niet kloppen, kunt u uiteraard vragen de gegevens te corrigeren. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, kunt u bezwaar maken of ons verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Als u graag meer informatie wilt, of een verzoek over uw gegevens bij ons wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacymeldingen@nhg.org.

Heeft u vragen of klachten?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Heeft u toch nog een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op. Dit kan door het sturen van een e-mail naar privacymeldingen@nhg.org.

U kunt heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen de informatie op deze pagina van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.

Informatie over cookies   

H&W maakt gebruik van cookies op HenW.org:

Analytische en functionele cookies

De cookies gebruiken we: 

 • voor het technisch optimaliseren van onze website

 • voor het inhoudelijk optimaliseren van onze website

 • voor analyse van bezoekgedrag (niet-gepersonaliseerd)

Wij schakelen Google Tag Manager in om analytische cookies te plaatsen. Daarbij hebben we Google Tag Manager privacyvriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van het Autoriteit Persoonsgegevens.

Tracking cookies

Wij plaatsen geen personaliseerde tracking of advertentiecookies op deze website. Onze adverteerders en derde partijen kunnen alleen zien of (en hoe vaak) er is geklikt op banners die op HenW.org worden getoond.

 

Cookies
Cookies op henw.org                 Doel                           Bewaartermijn          
Sessie ID  Functioneel

1 dag

Cookie consent_status Functioneel 1 jaar
_GA Analytisch 2 jaar
_GID Analytisch 2 jaar
Google Tag manager Analytisch 2 jaar
Drupal.visitor.poll_voted Functioneel 1 jaar