Nieuws

24-uurszorg taak van huisarts? [Ingezonden]

Gepubliceerd
4 februari 2020
Staat 24-uurszorg als taak van de huisarts ter discussie? Igor Monzón, huisarts in Leeuwarden, stelt deze vraag in een reactie op het artikel 'Woudschoten 2019' van Henriëtte van der Horst en Rob Dijkstra.
0 reacties

Igor Monzón: "Opvallend in de bespreking van de veldverkenning ‘Woudschoten 2019, Huisartsgeneeskundige kernwaarden en kerntaken herijkt’ (HenW.org, 22 augustus 2019) vond ik de grote groep (20%) die 24-uurszorg niet meer de taak van de huisarts vindt. Ik was benieuwd naar de verdeling tussen de aiossen, waarnemers en praktijkhouders als het gaat om deze mening. Ik vermoed namelijk dat vooral jonge huisartsen vinden dat dit stuk van het werk niet meer bij ons vak hoort en zittende huisartsen wel. Die 20% zou dan vooral uit jongeren bestaan. Is mijn vermoeden juist dan is dit een zeer duidelijk signaal, want dat zou betekenen dat deze kernwaarde niet meer houdbaar is op langere termijn en dan zijn we genoodzaakt om deze te herzien."

De auteurs: Eensgezindheid over 24-uurszorg

Er waren op onderdelen uit de veldverkenning uiteraard wel verschillen tussen de verschillende groepen respondenten, maar op het punt van de 24-uurs huisartsenzorg voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, waren de respondenten eensgezind. Aios en waarnemers waren de groepen die zelfs het hoogste scoorden: 85% van beide groepen vond dat het leveren van acute huisartsenzorg tijdens de nacht wel degelijk een taak is van de huisarts. Ook op andere vragen die met continuïteit te maken hebben, scoorden deze groepen vergelijkbaar met de andere groepen. De kernwaarde continuatie zal dus niet snel in het gedrang komen.

Henriëtte van der Horst en Rob Dijkstra

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen