Nieuws

800.000 prikken om 16 kinderlevens te sparen

Gepubliceerd
10 januari 2006

De Gezondheidsraad adviseerde eind 2005 opnieuw om de pneumokokkenvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op te nemen. 1 In 2002 had de raad dat ook al aangeraden. Dat dit nog niet uitgevoerd is, heeft te maken met de in 2002 berekende hoge kosten van de invoering en het al overvolle RVP. Het RVP blijft overvol, maar de kosteneffectiviteitsberekening is nu gunstiger. Dit komt omdat niet alleen kinderlevens gespaard worden, maar ook de levens van ouderen. Doordat de pneumokokken door vaccinatie minder in de samenleving circuleren zouden per jaar naast de 16 kinderlevens, mogelijk ook de levens van 62 ouderen gespaard worden. Dat deze ouderen ook andere risico’s lopen om dood te gaan, laten we even terzijde. Een verdere kostenreductie door een 2+1-schema in plaats van een 3+1-schema in te voeren, is nog niet haalbaar omdat de effectiviteit van een 2+1-schema onvoldoende bewezen is. Ook in dit herhaalde advies van de Gezondheidsraad wordt het effect van de pneumokokkenvaccinatie overschat. Dat 1800 longontstekingen en 52.000 middenoorontstekingen voorkomen kunnen worden, heb ik in dit tijdschrift in 2002 al ter discussie gesteld; 400 longontstekingen en 5000 otitiden is een reëlere schatting (Huisarts Wet 2002;45:510-1). Zeker omdat volgens Nederlands onderzoek bij otitiden serotype-replacement niet uitzonderlijk is. Dat onderzoek is overigens niet geciteerd bij dit advies van de Gezondheidsraad. 2 Pneumokokkenvaccinatie wordt binnenkort in het RVP opgenomen. Maar we moeten ons blijven afvragen hoe maakbaar deze wereld is. Als we het aantal kinderen dat overlijdt bij de geboorte in beschouwing nemen, staat de bevalling ook op de lijst om uitgebannen te worden. Een Brave New World? (RD)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen