Praktijk

Aan het Iijntje houden of knopen doorhakken?

Door
Gepubliceerd
9 oktober 1980
Dit artikel komt uit het archief van onze papieren Huisarts & Wetenschap uitgave. U kunt het volledige artikel lezen door de bijgevoegde PDF te openen dan wel te downloaden.
0 reacties

Samenvatting

Toen men omstreeks 1960 aarzelend in het openbaar begon te spreken over homoseksualiteit, zagen kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden zich geconfronteerd met een verschijnsel dat zij niet konden negeren. In een soort paniekstemming werden bijbelteksten naar voren gehaald die er geen twijfel over lieten bestaan dat homoseksualiteit moest worden afgewezen. Maar er waren ook anderen die juist waarschuwden tegen klakkeloos citeren. Inmiddels is er wei wat veranderd. Een kort overzicht van de houding van de kerken tegenover homoseksualiteit.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen