Nieuws

Aandacht voor thuistoegang diabetesdossier

Gepubliceerd
21 januari 2015

Kan de huisarts het groeiend aantal patiënten met diabetes mellitus in de toekomst nog wel bolwerken? E-health, in de vorm van een digitaal logboek, kan de werklast voor behandelaars verlichten en wordt door patiënten gewaardeerd. Met een digitaal logboek heeft de patiënt thuistoegang tot laboratoriumuitslagen, kunnen glucosedagcurven worden ingevoerd en kan met de hulpverlener worden ge-e-maild. De grootste belemmering echter in het gebruik van zo’n digitaal logboek blijkt de huisarts zelf: deze moet het wel onder de aandacht van zijn patiënten brengen.

Ronda et al. onderzochten waarom diabetespatiënten wel of geen digitaal logboek gebruikten. De diabetespatiënten kwamen uit de regio Utrecht, uit 62 huisartsenpraktijken en één polikliniek interne geneeskunde. Door 413 regelmatige gebruikers en 758 niet-gebruikers werden vragenlijsten ingevuld en werden gegevens uit het medisch dossier verkregen.

De belangrijkste reden om het digitaal logboek niet te gebruiken was eenvoudig: 72% wist niet van het bestaan. De behandelaar heeft hierin een belangrijke rol: 95% van de gebruikers kent het digitaal logboek via hun arts. Internisten, bij wie 72% van de diabetespatiënten gebruiker is, doen dit beter dan huisartsen met 21% actieve gebruikers (p < 0,001). Verrassend is dat onhandig zijn met computers of internet bij slechts 12% van de niet-gebruikers reden bleek om geen login aan te vragen; 6% deed dit niet om privacyredenen.

Wat levert het patiënten op om een digitaal logboek te gebruiken? Inzage in laboratoriumwaarden en streefwaarden en de mogelijkheid om consulten en samenvatting van de behandeling later na te lezen, werd het meeste gewaardeerd door gebruikers. Hoewel een deel van de gebruikers (19%) anderen toegang geeft tot het digitaal logboek, is het toch hoofzakelijk de patiënt zelf die inlogt (79%). Wellicht is men bij aanvang op weg geholpen; van de niet-gebruikers overweegt 21% om het digitaal logboek te gebruiken als iemand hen erbij zou begeleiden.

Voor een succesvolle implementatie van goede e-health-toepassingen is het van cruciaal belang dat huisartsen de mogelijkheden structureel bij hun patiënten onder de aandacht brengen.

Ronda MCM, et al. Reasons and barriers for using a patient portal: Survey among patients with diabetes mellitus. J Med Internet Res 2014;16:e263.

Reacties (1)

Willem van Ste… (niet gecontroleerd) 27 januari 2015

De auteur stelt da E-health een middel kan zijn om de werklast van de behandelaar te verlichten. In deze samenvatting zie ik daar echter niets van terug. Zelf denk ik dat e-hellth voordelen kan hebben voor de zorgkwaliteit maar ik betwijfel sterk of het de werkdruk bij de behandelaar vermindert. Dat wordt echter wel vaak als een belangrijk argument bij de introductie ervan genoemd.
Ik denk dat we het beter kunnen omdraaien. Waarschuw van te voren dat de werklast verzwaard wordt maar er hopelijk veel gezondheidswinst voor terug komt. Dan kan het altijd nog meevallen.

Verder lezen