Nieuws

Aangepast KNMG-standpunt over euthanasie bij dementie

Gepubliceerd
20 januari 2022
Artsenfederatie KNMG heeft een ruimer standpunt ingenomen over euthanasie bij dementie. Dat is ook voor huisartsen belangrijk nieuws. Het nieuwe standpunt bevat een praktisch kader dat artsen kan helpen nog zorgvuldiger om te gaan met euthanasievragen en wilsverklaringen bij dementie. Het kader biedt tevens duidelijkheid aan mensen met dementie en hun naasten.
0 reacties

Eerder bood het KNMG al steun en adviezen bij het verlenen van zorg rond het levenseinde. Onlangs verscheen het nieuwe standpunt Beslissingen rond het levenseinde. Dat standpunt bundelt en vervangt een aantal bestaande documenten en bevat daarnaast nieuwe informatie. Een belangrijk nieuw onderdeel is het hoofdstuk euthanasie bij dementie, waarmee artsen meer houvast krijgen om samen met hun patiënten en naasten met deze ingewikkelde situatie om te gaan. 

De KNMG benadrukt dat er in het geval van euthanasie bij wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie altijd een schriftelijk euthanasieverzoek aanwezig moet zijn, opgesteld door de patiënt toen deze nog wilsbekwaam was. Ook moet er sprake zijn van ondraaglijk lijden zoals de patiënt in zijn schriftelijke verzoek heeft bedoeld en waarvoor geen redelijke andere oplossing is. Verder mogen er geen actuele uitingen en gedragingen van de patiënt zijn die strijdig zijn met het schriftelijke euthanasieverzoek. Daarnaast wordt de arts sterk aanbevolen om zich in multidisciplinair verband en door deskundigen te laten adviseren, bijvoorbeeld door de specialist ouderengeneeskunde of andere professionals die bij de zorg zijn betrokken, naast het oordeel van een SCEN-arts.

Het is cruciaal dat de patiënt vooraf zijn wensen over zorg en behandeling kan aangeven. Een euthanasiewens moet met regelmaat worden bevestigd om in een fase van wilsonbekwaamheid nog van waarde te kunnen zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van arts en patiënt, en moet proactief worden benaderd. Bij te voorspellen wilsonbekwaamheid is het van groot belang om hierop te anticiperen.

Euthanasie is geen recht van de patiënt en geen plicht voor de arts. Het standpunt van de KNMG biedt handvatten voor arts, patiënt en naasten om hier op een respectvolle en zorgvuldige manier mee om te gaan.

Verder lezen?

Lees meer over het KNMG-standpunt Beslissingen rondom het levenseinde (2021).

Lees ook het artikel Veel huisartsen hebben moeite met euthanasie bij vergevorderde dementie (31 januari 2022).

Literatuur

  • KNMG-standpunt Beslissingen rondom het levenseinde. Utrecht: KNMG, 2021.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen