Nieuws

Aanvullende MRI bij borstkankerscreening

Gepubliceerd
17 maart 2020
Aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met dicht borstweefsel en een normaal mammogram bij borstkankerscreening vermindert het aantal nieuwe mammacarcinomen in de tweejarige intervalperiode tussen twee screeningsmomenten. Dit blijkt uit een groot multicenter gerandomiseerd onderzoek van Nederlandse bodem.
0 reacties

Vrouwen met dicht borstweefsel hebben een hoger risico op mammacarcinoom en het is moeilijker om dit te detecteren met mammografie. Bij 40.373 vrouwen werd onderzocht of een aanvullende MRI bij vrouwen met dicht borstweefsel en een normaal mammogram leidt tot een afname van intervalkankers. Een kwart (8061 vrouwen) werd uitgenodigd voor een aanvullende MRI, en driekwart (32.312 vrouwen) voor een mammogram na 2 jaar volgens het borstkankerscreeningsprogramma. Bij aanvang van het onderzoek hadden alle vrouwen een BI-RADS 1 of 2 mammografieuitslag. In de MRI-groep kregen alle vrouwen met een BI-RADS 3 na 6 maanden een MRI als follow-up, en vrouwen met een BI-RADS 4 of 5 direct verdere diagnostiek.

Door weigering van deelname of terugtrekking uit het onderzoek kregen in totaal 4783 vrouwen (59%) uit de totale MRI-groep (8061 vrouwen) een MRI. Bij deze 4783 vrouwen werden bij aanvang van het onderzoek met de MRI 79 (1,7%) mammacarcinomen gediagnostiseerd die niet op het mammogram zichtbaar waren. 

Tijdens de tweejarige follow-up werden er in totaal 181 intervalcarcinomen gediagnostiseerd, waarvan 161 (0,5%) in de mammografiegroep (32.312 vrouwen) en 20 (0,2%) in de totale MRI-groep (8061 vrouwen). Van de 20 intervalcarcinomen in de totale MRI-groep werden er 4 (0,1%) gevonden onder de 4783 vrouwen die MRI kregen en 16 (0,5%) onder de 3278 vrouwen die geen MRI kregen. Ook in de intention-to-treat-analyse was het aantal intervalcarcinomen significant lager in de totale MRI-groep (verschil van 2,5 per 1000 screenings; 95%-BI 1,0 tot 3,7).

Uit dit onderzoek blijkt dat een aanvullende MRI bij vrouwen met heel dicht borstweefsel leidt tot een eerdere detectie van mammacarcinomen en een afname van gedetecteerde intervalkankers. Het is nog onduidelijk of dit bij vrouwen met dicht borstweefsel ook leidt tot een afname in ziektelast en sterfte aan borstkanker, en daarom is het te vroeg om de richtlijnen van het bevolkingsonderzoek op basis van dit onderzoek aan te passen. Goede voorlichting aan vrouwen met vragen hierover is belangrijk: de website van het RIVM formuleert duidelijke antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Literatuur

  • Bakker MF, et al. Supplemental MRI screening for women with extremely dense breast tissue. N Engl J Med 2019;381:2091-2102.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen