Nieuws

Aanvullende MRI bij borstkankerscreening

Date
17 maart 2020
Aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met dicht borstweefsel en een normaal mammogram bij borstkankerscreening vermindert het aantal nieuwe mammacarcinomen in de tweejarige intervalperiode tussen twee screeningsmomenten. Dit blijkt uit een groot multicenter gerandomiseerd onderzoek van Nederlandse bodem.