Nieuws

Abnormale gang voorspelt dementie

Gepubliceerd
10 februari 2003

Laat uw bejaarde patiënten wandelen en voorspel wie dement wordt. Dat is de consequentie van het artikel dat Verghese et al. onlangs publiceerden in het New England Journal of Medicine. Zij onderzochten in een mooi prospectief cohortonderzoek de manier van lopen van 422 thuiswonende 75-plussers, die ten tijde van het begin van het onderzoek niet dement waren. Bij 85 personen werden aan het begin van het onderzoek afwijkingen in het lopen geconstateerd. Na een mediane follow-up van 6,6 jaar kon bij 125 personen de diagnose dementie worden gesteld. Men onderscheidde onder andere dementie van Alzheimer en vasculaire dementie. Personen met een afwijkende gang hadden ruwweg een twee keer zo grote kans dement te worden in vergelijking met personen die normaal liepen. Het abnormale looppatroon voorspelde niet voor dementie van Alzheimer, maar wel voor vasculaire dementie ( hazard ratio 3,5). Het bleek bovendien dat de manier van afwijkend lopen van belang was. Zo bleken een onstabiele gang (hazard ratio 2,6), een frontale gang waarbij korte pasjes met de voeten ver uit elkaar worden gemaakt en de voeten moeilijk opgetild kunnen worden (hazard ratio 4,3) en een hemiparetische gang (hazard ratio 13,1) enigszins tot goed te voorspellen wie dement werd. Verrassenderwijs waren een parkinsonachtige en een atactische gang niet voorspellend. Blijkbaar is er in de hersenen al lang voordat dementie optreedt een vasculair proces aan de gang dat zich eerst manifesteert in de manier van lopen en dat pas na jaren uitmondt in vasculaire dementie. Het is voor mij echter de vraag in hoeverre de hazard ratio's vertekend zijn doordat er in de voorgeschiedenis van personen met een hemiparetische gang bijna driemaal zo vaak een CVA voorkwam. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen