Nieuws

Abortus geeft geen psychiatrische stoornis

Gepubliceerd
5 november 2018
Vrouwen van 18 jaar en ouder die een zelfgekozen abortus ondergaan, hebben geen verhoogde kans op psychiatrische aandoeningen nadien. Dat is een van de conclusies uit een Nederlands proefschrift en vervolgonderzoeken. Wel zijn vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis oververtegenwoordigd in de abortusklinieken.
0 reacties

Samenvatting

Vrouwen van 18 jaar en ouder die een zelfgekozen abortus ondergaan, hebben geen verhoogde kans op psychiatrische aandoeningen nadien. Dat is een van de conclusies uit een Nederlands proefschrift en vervolgonderzoeken. Wel zijn vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis oververtegenwoordigd in de abortusklinieken.

Eerdere onderzoeken over dit onderwerp suggereerden dat een dergelijk verband niet bestond. Deze onderzoeken hadden echter methodologische beperkingen. De auteurs includeerden tussen 2007 en 2015 in het Dutch Abortion and Mental Health Study (DAMHS)-onderzoek 325 vrouwen uit 7 Nederlandse abortusklinieken. Ter vergelijking werd een referentiecohort van 1902 vrouwen genomen uit het reeds lopende Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2)-onderzoek naar de mentale gezondheid in de Nederlandse populatie. De onderzoekers keken voor iedere vrouw in DAMHS naar een exacte match in NEMESIS-2, die wat betreft relevante achtergrondvariabelen vergelijkbaar was. Gedurende de follow-up van respectievelijk 5 en 6 jaar werd er driemaal met de vrouwen gesproken om te bepalen of er sprake was van stemmings-, angst- en middelenstoornissen. Opvallend is dat PTSS buiten beschouwing werd gelaten.

Vrouwen die een abortus ondergingen, hadden driemaal vaker een psychiatrische voorgeschiedenis (OR 3,06; 95%-BI 2,36 tot 3,98). Binnen de 282 vergelijkbare paren bleek er geen verschil in incidentie van psychiatrische aandoeningen te zijn na abortus (OR 3,66; 95%-BI 0,54 tot 24,65). Daarnaast was er geen verhoogde kans op een recidief van een reeds bestaande psychiatrische aandoening na abortus (OR 0,22; 95%-BI 0,00 tot 13,15).

Hoewel abortus vaak een zeer ingrijpende ervaring is, zal zich naar alle waarschijnlijkheid geen psychiatrische stoornis ontwikkelen. Huisartsen kunnen deze informatie als voorlichting in de praktijk geven.

Literatuur

  • Van Ditzhuijzen J, et al. Abortus en het risico op psychische aandoeningen. Tijdschr Psychiatr 2018;60:527-35.
  • Van Ditzhuijzen J, et al. Long-term incidence and recurrence of common mental disorders after abortion. J Psychiatr Res. 2018 Jul;102:132-135. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2018.04.001 [Epub 2018 Apr 5].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen