Nieuws

Abuis

Gepubliceerd
10 maart 2007

In Huisarts en Wetenschap 2006;49:671 staat een addendum bij de NHG-Standaard TIA afgedrukt: Voortaan ook dipyridamol. Als een van de ESPRIT-hoofdonderzoekers verheug ik me er uiteraard over dat de resultaten van het ESPRIT-onderzoek ertoe hebben geleid dat de werkgroep de richtlijn heeft aangepast. In het addendum is echter een kleine, maar naar onze mening storende, fout geslopen, waarop wij u graag willen attenderen. In de tweede kolom, op regel 10, staat als bovengrens van het 95%-BI 0,91 vermeld voor het hoofdresultaat uit ESPRIT. Dit getal is onjuist en moet 0,98 zijn. Waarschijnlijk is abusievelijk de bovengrens van het 95%-BI van de meta-analyse vermeld - die is wel 0,91. Ale Algra, namens het Uitvoerend Comité van ESPRIT

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen