NHG Forum

Achtergronden van de kaderopleiding Palliatieve zorg

Gepubliceerd
10 oktober 2001

De ontwikkeling van de Kaderopleiding Palliatieve zorg kwam al in 1996 op de agenda van het project Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde. De opleidingscommissie, bestaande uit huisartsen met veel expertise op het gebied van de palliatieve zorg, presenteerde in 1998 eindtermen voor de opleiding. In 1999 werd subsidie verkregen van ZorgOnderzoek Nederland. Met deze subsidie kon het onderwijsprogramma voor de kaderopleiding worden ontwikkeld. Hierbij werd samengewerkt met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Van ervaringen uit de Engelse ‘diploma-degree’-opleiding Palliative Medicine van het College of Medicine van de University of Wales uit Cardiff wordt gebruikgemaakt in de Nederlandse opleiding.

Geïnteresseerden in de Kaderopleiding Palliatieve zorg kunnen zich voor informatie wenden tot een van de twee begeleiders, Bernardina Wanrooij (AMC) en Bertus van Dijk (NHG); dit kan via Sylvia Vroman, secretaresse van de NHG-afdeling Advisering en Scholing. Voor algemene informatie over de NHG-Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde kunt u terecht bij Jos op 't Root, coördinator KH. Het telefoonnummer van het NHG is 030-2881700.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen