NHG Forum

Actieplan veiligheid huisartsenzorg

Gepubliceerd
10 juli 2008

Op 19 juni hebben Arno Timmermans en Willem Schopman aan Diana Monissen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van VWS, het Actieplan veiligheid huisartsenzorg aangeboden. Dit door haar een veiligheidshelm op te zetten en een ‘veiligheidskoffer’ aan te bieden, als variant op de NHG-Kwaliteitskoffer.

De koffer bevatte plannen en verschillende concrete producten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Bijvoorbeeld het Nederlands Triage Systeem, een leidraad voor infectiepreventie, informatie over de NHG-Praktijkaccreditering, de richtlijn Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Medisch Dossier, een overzicht van de NHG-Standaarden en informatie over geneesmiddelen en rijvaardigheid. Verder kreeg mevrouw Monissen te horen dat NHG en LHV gezamenlijk een Handreiking Patiëntveiligheid ontwikkelen die begin 2009 klaar zal zijn. De uitreiking vond plaats op het congres ‘Patiëntveiligheid in de eerste lijn, vanzelfsprekend’, georganiseerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In diverse presentaties en workshops werden interventies belicht die helpen om vermijdbare schade terug te dringen. Zo waren er workshops over de thuis vallende oudere, herhalingsmedicatie, polyfarmacie en triage op de huisartsenpost. Overigens waren enkele van deze onderwerpen al eerder gepresenteerd, namelijk tijdens de Asklepiondag 2008.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen