NHG Forum

Actieve screening op te kort tong­riempje [HaWeb Ledenforum]

Gepubliceerd
29 december 2022
De Rotterdamse huisarts Ben Baggerman constateert dat er bij hem in de buurt een actieve screening plaatsvindt op baby’s met een te kort tongriempje. Ook gezonde zuigelingen zonder borstvoedings- of andere problemen worden door verloskundigen, kraamhulp of CJG-verpleegkundigen naar de huisarts gestuurd voor een verwijzing. Hij is van mening dat het vaak om een niet bestaand probleem gaat en vraagt zich af of dit zinnige zorg is. Als er geen voedingsproblemen zijn en ook geen zeer evident afwijkende tong, adviseert hij om af te wachten.
0 reacties

Op het HAweb Ledenforum plaatst Baggerman een oproep: wat zijn de ervaringen en meningen van collega’s? Dit levert diverse reacties op, waardoor hij zich gesterkt voelt in zijn beleid om af te wachten wanneer er zich geen (voedings)problemen voordoen.

Heeft u ook een vraag of opinie?

Plaats een oproep op HAweb Ledenforum.

Klieven of niet?

November 2021 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde het artikel ‘Tongriem over de tong: klieven of niet?’ van kinderarts Jolita Bekhof. Hierin staat dat het klieven van de tongriem toenemende belangstelling geniet. Bekhof meldt dat een verkorte tongriem bij 4 tot 11% van alle pasgeborenen wordt gezien. Er is onduidelijkheid over de relatie tussen ankylogossie en borstvoedingsproblemen en over het nut van het klieven van de tongriem (frenulotomie of frenotomie).

https://www.ntvg.nl/artikelen/tongriem-over-de-tong-klieven-niet#

Huisarts in de provincie Utrecht

Af en toe een frenulotomie

Ik verricht af en toe een frenulotomie. Ik ben daarmee begonnen toen ik, als verloskundig actief huisarts, een baby met borstvoedingsproblematiek in het kraambed zag. Het oudere broertje was (pas) na een paar maanden voor dat probleem behandeld, door een tegenstribbelende kno-arts. Volgens de moeder met een enorm verschil.

Onlangs zag ik een 18-jarige jongeman met een te kort tongriempje. Bij hem had ik, toen hij net geboren was, geweigerd om het te korte tongriempje te klieven, want ik geloofde daar toen niet in. Ik heb het nu alsnog gedaan. Dat is overigens wel veel minder eenvoudig dan bij een baby. Ook het gebruik van de tong wordt niet meer zoals bij anderen, waarbij dit op babyleeftijd is gedaan.

Huisarts in Noord-Holland

Definitieverschuiving

Een te kort tongriempje is een wereldwijde cultureel bepaalde epidemie. Het heeft te maken met definitieverschuiving. Het punt is dat de tong na de geboorte nog niet uitontwikkeld is, net zoals de traanbuizen bij sommige baby’s. De tijd lost het op. Voedingsproblemen zie je er weinig bij. Helaas zijn voedingsproblemen ook een cultureel bepaalde epidemie en waar die 2 issues samenkomen, wordt de schaar gehanteerd. Het is nooit aangetoond dat hierdoor een voedingsprobleem opgelost wordt.

Natuurlijk bestaan er te korte tongriempjes die zich niet vanzelf oplossen, net zoals bij sommige baby’s de traanbuisjes echt niet vanzelf overgaan of de navelbreuk blijft bestaan. Zo’n 20 jaar geleden werd er echter alleen gesproken van een te korte tongriem wanneer de tongpunt geheel vastzat aan de tongriem. Nu wordt er gesproken over gradaties. Deze definitieverschuiving is een wereldwijd fenomeen, waarover wereldwijd artsen zich ook zorgen maken.

Huisarts in Gelderland

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn bewerkt: zie HAweb Ledenforum voor de volledige tekst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen