Nieuws

Acupunctuur bij migraine heeft weinig effect

Gepubliceerd
24 juni 2020
Sommige migrainepatiënten proberen acupunctuur als preventieve medicatie niet het gewenste effect heeft, of omdat ze geen medicatie willen gebruiken. De werkzaamheid van acupunctuur staat echter ter discussie. Aansluitend op een cochranereview uit 2016 toont nieuw onderzoek nu aan dat als acupunctuur al effect heeft, dit zeer beperkt is.
0 reacties

In deze nieuwe, goed opgezette RCT (n = 150) waren 3 behandelgroepen: een interventiegroep die 20 sessies acupunctuur kreeg, een placebogroep die 20 sessies ‘sham’-acupunctuur kreeg (hierbij wordt de naald op in plaats van ín de huid gedrukt) en een groep die de ‘gebruikelijke zorg’ kreeg. 

De resultaten uit de cochranereview konden met behulp van deze nieuwe RCT worden geüpdatet (zie [forest plots]). Deze update laat zien dat acupunctuur – vergeleken met de gebruikelijke zorg – na 4 maanden tot een beperkt klinisch relevante verbetering leidt op de uitkomstmaten ‘aanvalsfrequentie van de migraine’ (3 RCT’s; n = 306; gemiddeld 0,93 aanvallen minder per maand; 95%-BI -22 tot -0,64) en ‘hoofdpijnintensiteit’ (3 RCT’s; n = 1739; SMD -0,75 lager; 95%-BI -0,89 tot -0,62). Een verschil van 0,75 wordt wordt als een beperkt klinisch relevant effect beschouwd. 

In de vergelijking met placebo (sham-acupunctuur) zijn er geen klinisch relevante verschillen met de gebruikelijke zorg: de aanvalsfrequentie per maand (7 RCT’s; n = 920) was in de interventiegroep gemiddeld 0,32 lager (95%-BI -0,53 tot -0,11). Er was geen significant verschil voor wat betreft de hoofdpijnintensiteit. Verder was er een aanzienlijke heterogeniteit, waarschijnlijk door verschillen in de methodiek van de placebobehandeling. 

Deze resultaten laten zien dat het gevonden, beperkte, effect van acupunctuur ten opzichte van de gebruikelijke zorg grotendeels op een placebo-effect berust. Dat maakt dat er te weinig bewijskracht is om acupunctuur bij episodische migraine actief aan te bevelen. Maar de behandeling hoeft ook niet te worden ontraden aan patiënten die acupunctuur willen proberen, bijvoorbeeld bij eerdere goede ervaringen, omdat deze mogelijk wel iets doet. 

Forest plots

Analyse 1 | Uitkomstmaat Aanvalsfrequentie, 4 maanden na randomisatie (vergelijking: acupunctuur versus gebruikelijke zorg)

Analyse 2 | Uitkomstmaat Hoofdpijnintensiteit, 4 maanden na randomisatie (vergelijking: acupunctuur versus gebruikelijke zorg)

Analyse 3 | Uitkomstmaat Aanvalsfrequentie, 4 maanden na randomisatie (vergelijking: acupunctuur versus ‘sham’  acupunctuur)

Analyse 4 | Uitkomstmaat Hoofdpijnintensiteit, 4 maanden na randomisatie (vergelijking: acupunctuur vs ‘sham’ acupunctuur) 

Literatuur

  • Xu S, et al. Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial. BMJ 2020;368:m697.
  • Linde K, et al. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database Syst Rev 2016;6:CD 001218.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen