Nieuws

Acute geneeskunde

Gepubliceerd
10 december 2005

In het voorwoord staat dat dit boek een leerboek is dat zich richt op het kennisniveau van de basisarts. In de meeste van de 32 hoofdstukken is een klinisch probleem (koorts, hoesten, acute buikpijn, hoofdpijn) het uitgangspunt en worden per probleemgebied de pathofysiologie, de diagnostiek en de behandeling uitgebreid in kaart gebracht. Dat gebeurt over het algemeen op een heldere en overzichtelijke manier, met mooie, illustratieve tekeningen en foto’s, en verhelderende kaders met tabellen, differentiële diagnosen, beslisbomen, indelingen, criteria, oorzaken en indicaties. Het boek is prachtig uitgevoerd en – gezien het aantal bladzijden – gelukkig stevig ingebonden. Bladspiegel en lettertype zijn goed gekozen. Is dit boek daarmee ook een aanrader voor de huisarts? Omdat er een hoofdstuk over casuïstiek is toegevoegd, is deze druk zeker geschikter voor huisartsen dan eerdere drukken. De meeste van de gepresenteerde casussen zijn voor de huisarts herkenbaar. Opbouw en uitwerking van de casus stimuleren tot meedenken, wat het leerrendement zeker ten goede komt. Zo zijn er per casus telkens ‘beslismomenten’ ingebouwd met een aantal vragen. Bij de antwoorden wordt per beslismoment dieper op de zaak ingegaan. In de andere 31 hoofdstukken komen de huisartsgeneeskundige epidemiologie en de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de huisartsgeneeskundige setting en middelen onvoldoende aan bod. In deze hoofdstukken gaat men vooral uit van de pathofysiologie, waardoor het besprokene soms minder goed aansluit bij het dagelijks werk van de huisarts. Het boek zou voor huisartsen een stuk interessanter zijn als per hoofdstuk en per probleemgebied kort de huisartsgeneeskundige epidemiologie en de werksituatie van de huisarts was toegevoegd. Bij voorkeur natuurlijk met een aantal praktische tips (hoe vaak komt het voor? Zelf behandelen? Verwijzen? Met welke urgentie?). Dit is een heel mooi leerboek, dat hopelijk zijn weg vindt naar studenten in het basiscurriculum, naar artsen die werkzaam zijn op eerstehulpafdelingen, afdelingen voor intensieve zorg en – last but not least – naar centrale huisartsenposten. Want in de grootschalige structuur waarin huisartsen tijdens avonden, nachten en weekenden tegenwoordig plegen te werken mag er wel weer aandacht zijn voor pathofysiologie en inzicht in lichamelijke reacties en processen. In mijn eigen huisartsenpraktijk zal ik dit boek niet vaak gebruiken, maar ik geef het met plezier aan de huisartsenpost cadeau waar ik mijn diensten draai. Dan heb ik er daar zelf ook nog wat aan.

Mark Brueren

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen