Nieuws

Ademfrequentie: pas op je tellen

Gepubliceerd
20 december 2019
In de ABCDE-methodiek is het tellen van de ademhalingsfrequentie een belangrijk diagnostisch instrument om benauwdheid te objectiveren. Uit dit onderzoek blijkt dat de metingen niet altijd optimaal zijn. Dat is een aandachtspunt, want onderschatting van de ademfrequentie is zeker in acute situaties potentieel gevaarlijk.
1 reactie
Tellen
© Shutterstock

De ademfrequentie bij spoedpatiënten meten en vastleggen is in de ambulance of in het ziekenhuis een makkie: je leest de ademfrequentie af op de monitor. Maar de huisarts moet ouderwets tellen en dat blijft lastig, zeker in acute situaties. Onderzoekers bekeken bij 448 artsen de accuratesse en interbeoordelaarsovereenkomst van ademfrequentiemetingen en het potentiële effect van foutieve metingen. Dat laatste werd gemeten door de scores van de beoordelaars te gebruiken bij enkele gevalideerde diagnostische beslisregels en deze te vergelijken met de uitkomsten bij het gebruik van de juiste ademfrequentie.

De onderzoekers toonden vijf video’s met gezonde vrijwilligers die allen normaal ademhaalden (13 tot 28 ademhalingen/minuut). De beoordelaars gaven aan wat volgens hen de ademfrequentie was, de onderzoekers categoriseerden de nauwkeurigheid van de metingen. Tot slot analyseerden zij hoe vaak onjuiste metingen leidden tot onder-/overschatting bij de geselecteerde beslisregels. Gemiddeld werd de ademfrequentie enigszins hoger geteld (1 tot 3 per minuut) dan de werkelijke ademfrequentie en 78,2% van de metingen lag binnen 4 per minuut van de werkelijke frequentie. De interbeoordelaarsvariatie was matig (0,64; 95%-BI 0,39 tot 0,94). Meetfouten beïnvloedden de klinische beslisregels, daarbij kwam zowel onderschatting (4,5 tot 7,1%) als overschatting (3,9 tot 32,2%) voor. 

In acute situaties kan vertraging in de diagnose en behandeling van (ernstig) zieke patiënten optreden. Eerder onderzoek liet zien dat er helaas nog steeds geen geschikte app is om ons te helpen de ademfrequentie te meten. Bij tellen van de ademhaling in spoedsituaties moet je dus goed op je tellen passen! 

Literatuur

  • Latten GHP, et al. Accuracy and interobserver-agreement of respiratory rate measurements by healthcare professionals, and its effect on the outcomes of clinical prediction/diagnostic rules. PLoS One 2019;14:e0223155.

Reacties (1)

Redactie H&W (niet gecontroleerd) 16 januari 2020

Zie ook de discussie over dit onderwerp op HAweb.nl.

Verder lezen