Nieuws

Advance Care Planning bij dementie

Gepubliceerd
6 december 2018
Bij patiënten met dementie kan het lastig zijn om afspraken te maken over passende zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften (Advance Care Planning). Een recent literatuuroverzicht laat zien met welke barrières en stimulerende factoren huisartsen te maken hebben bij het voeren van ACP-gesprekken met dementerende patiënten. Aandacht voor onzekerheden en wensen op tijd bespreekbaar maken, lijken daarbij het allerbelangrijkst.
0 reacties

De Nederlandse auteurs selecteerden zestien onderzoeken over ACP bij dementerende mensen, waarvan zeven onderzoeken uit het Verenigd Koninkrijk en vier uit de Verenigde Staten. Uit deze onderzoeken kwamen vier belangrijke thema’s naar voren: op tijd starten met ACP, betrekken van naasten, belangrijke aspecten van het ACP-gesprek, en vereisten voor een ACP-gesprek.

Huisartsen, patiënten en naasten gaven aan dat onzekerheid de grootste barrière voor ACP is. Patiënten en hun naasten zijn onzeker over het tijdstip waarop ze ACP voor het eerst moeten bespreken, de onduidelijke toekomst, en het gebrek aan kennis over dementie. Huisartsen noemden als grootste barrières: moeite met inschatten of dementerende patiënten bekwaam zijn om hierover beslissingen te nemen, de mogelijkheid dat gemaakte beslissingen in de toekomst zullen veranderen, en de onzekerheid of gemaakte afspraken in de toekomst kunnen worden nageleefd.

Volgens de auteurs van de review is de belangrijkste stimulerende factor ACP bij dementie tijdig bespreekbaar te maken, namelijk op het moment dat de persoon met dementie nog actief bij het gesprek kan worden betrokken, en familie en andere belanghebbenden ook aanwezig zijn. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk: openheid over de diagnose, informatievoorziening, een goede relatie tussen patiënt en naasten, gesprekken over (behoud van) kwaliteit van leven, en ACP-gesprekken regelmatig herhalen. Voor huisartsen is het goed die punten in het achterhoofd te hebben bij deze groep patiënten.

Literatuur

  • Tilburgs B, et al. Barriers and facilitators for GPs dementia advance care planning: a systematic integrative review. PLoS ONE 2018;13:e0198535. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198535

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen