NHG Forum

Afbouwen antidepressiva

Gepubliceerd
30 november 2018
Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast voor de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is.
0 reacties

Zowel patiënten als artsen en apothekers hebben grote behoefte aan handvatten voor antidepressiva afbouwen. Beroepsverenigingen NHG, KNMP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben een document opgesteld voor het afbouwen van een aantal antidepressiva. Het document benoemt risicofactoren, geeft voorbeelden van afbouwschema’s, en doet aanbevelingen voor goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Meer informatie op NHG.org; Nieuws van 26 september.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen