Nieuws

Afnemend patiëntenbezoek in ziekenhuizen

Gepubliceerd
25 juni 2009

Huisartsen bezoeken hun patiënten in het ziekenhuis steeds minder. Amerikaanse onderzoekers trokken deze conclusie toen zij de gegevens bekeken van de Amerikaanse zorgverzekering voor 65-plussers, Medicare. In een indrukwekkend retrospectief cohortonderzoek namen zij maar liefst 3 miljoen ziekenhuisopnames onder de loep. Men ging na of er ten tijde van die ziekenhuisopnames ook declaraties werden ingediend door Primary Care Physicians of outpatient physicians . Dit deed men voor de periode 1996-2006. De continuïteit van zorg nam af. In 1996 bezocht de huisarts 40% van de opgenomen patiënten in het ziekenhuis, in 2006 was dat nog 32%. De huisartsen bezochten vooral de oudste patiënten, die waren opgenomen in kleine, niet academische ziekenhuizen. In grootstedelijke gebieden was dat veel minder, en ook een grotere afstand tot het ziekenhuis leidde logischerwijs tot minder bezoek. Opmerkelijk was overigens dat ruim 10% van de patiënten die meer dan 80 km (!) van het ziekenhuis woonden toch nog hun huisarts zagen. De onderzoekers komen er niet goed uit hoe ze het gevondene moeten duiden. Ze besluiten dat er waarschijnlijk vaker anders wordt gecommuniceerd met het ziekenhuis. Maar of minder ziekenhuisbezoek leidt tot slechtere zorg blijft onbekend. En dat lijkt de enig te trekken conclusie uit dit onderzoek. De mogelijke meerwaarde van ziekenhuisbezoek heeft ook in ons land te maken met informatieoverdracht tussen professionals en met het tonen van betrokkenheid aan patiënten. In die zin is onderzoek naar de meerwaarde van creatieve invullingen van commitment en informatieoverdracht (bijvoorbeeld slim ICT-gebruik) mogelijk zinniger dan onderzoek naar een uitstervend fenomeen van ziekenhuisbezoek door de eigen huisarts. (HS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen