Richtlijn

Afwachtend beleid centraal in herziene NHG-Standaard Traumatische knieklachten

Gepubliceerd
4 februari 2020
De NHG-Standaard Traumatische knieklachten is herzien. In deze herziening staat een afwachtend beleid centraal. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de huisarts kan overwegen het lichamelijk onderzoek uit te breiden met specifieke bewegingstesten om een indruk te krijgen van de mate van (in)stabiliteit van de knie.
0 reacties

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard Traumatische knieklachten op richtlijnen.nhg.org.

Een bij lichamelijk onderzoek gevonden links-rechtsverschil in stabiliteit is een reden om de patiënt dezelfde dag te laten beoordelen door een orthopedisch chirurg. De instabiliteit kan wijzen op een ruptuur van (een van) de kruisbanden, collaterale banden of een combinatieletsel. Er valt op basis van wetenschappelijke literatuur geen voorkeur voor een of meerdere bewegingstesten te geven die de huisarts bij iedere patiënt met traumatische knieklachten zou moeten uitvoeren. Op basis van consensus in de werkgroep is ervoor gekozen om de huisarts handvatten te geven met voorbeelden van testen (zoals de voorste- en achtersteschuifladetest en de Lachman-test).

Geen mri

Een belangrijke kernboodschap uit deze standaard is dat MRI als aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet aanbevolen wordt. Een MRI leidt niet tot een verandering van het beleid en heeft daardoor geen invloed op uitkomsten zoals pijn, functioneren en kwaliteit van leven.

Eenduidige terminologie

Om deze standaard zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij richtlijnen uit de tweede lijn (bijvoorbeeld bij de richtlijn Artroscopie van de knie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging) worden de begrippen ‘knie op slot’ en ‘slotverschijnselen’ toegelicht. De term ‘slotklachten’ wordt niet meer gebruikt, omdat er in het werkveld onduidelijkheid over bestond.

Stapsgewijze benadering

In de NHG-Standaard staat een stapsgewijze benadering van traumatische knieklachten in de huisartsenpraktijk beschreven. Zo kan de huisarts lezen wanneer hij patiënten dezelfde dag voor beoordeling moet verwijzen en wanneer overleg met de orthopedisch chirurg overwogen moet worden. Bij het grootste deel van de patiënten treedt echter binnen drie maanden spontaan herstel op. Een afwachtend beleid wordt dan aanbevolen.

Digitale samenvatting

De geplastificeerde samenvattingskaarten bij NHG-Standaarden worden vervangen door een digitale samenvatting. Deze is beschikbaar op de nieuwe richtlijnenwebsite (richtlijnen.nhg.org). De samenvattingen zijn eenvoudig te downloaden en te printen.

Minnaard M, Kuijpers T. Herziene NHG-Standaard Traumatische knieklachten: afwachtend beleid staat centraal. Huisarts Wet 2019;63. DOI:10.1007/s12445-020-0421-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
De NHG-werkgroep Traumatische knieklachten bestond uit (op alfabetische volgorde): Konijnenberg S, Kuijpers T, Minnaard M, Schaap D, Schep A, Van den Donk M, Van Melick N, Wildervanck-Dekker N.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen