NHG forum

Afwegingskader kindermishandeling 2019 verplicht

Gepubliceerd
7 december 2018
De vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is afgelopen maand gepresenteerd. Het nieuwe afwegingskader bij de meldcode geeft artsen meer houvast bij de beslissing om al of niet te melden. Artsen zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om met het afwegingskader te werken.
0 reacties

Het nieuwe afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met vijf afwegingsvragen, die de arts helpen om te bepalen of een situatie gemeld moet worden bij Veilig Thuis. In overleg met Veilig Thuis wordt bepaald wie welke hulp inzet. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is. Het NHG is als partner van het cluster artsencoalitie betrokken bij de ontwikkeling van het afwegingskader en de aanpassing van de meldcode. U vindt het nieuwe afwegingskader op de website knmg.nl door te zoeken op ‘afwegingskader kindermishandeling’.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen