Nieuws

Aios presteren regelmatig slecht

Gepubliceerd
2 november 2017
Aios presteren regelmatig slecht tijdens één of meerdere jaren van hun opleiding tot huisarts. Meestal beperken de tekortkomingen zich tot de periode van één jaar. Hoewel de meeste aios de draad snel weer oppakken, hebben sommige een grote kans om weer terug te vallen.
Dit is het eerste onderzoek waarbij 215 aios gedurende de driejarige opleiding gevolgd zijn aan de hand van driemaandelijkse voortgangsevaluaties. Aan het eind van het eerste jaar kregen 21 (10%) een onvoldoende beoordeling. Vijf staakten de opleiding, al dan niet vrijwillig.
In het tweede jaar waren de beoordelingen bij 13% en in het derde jaar bij 7% aanleiding tot een ‘no-go’ dan wel ‘go unless’. De meeste tekortkomingen hadden betrekking op de competenties kennis, communicatie en professioneel gedrag. Hiervan waren tekorten op het gebied van het professionele gedrag de meest hardnekkige. Van alle aios had 22% ten minste één jaar een onvoldoende beoordeling, aan het einde van de opleiding was dat nog maar 2%. Uiteindelijk werden de meeste problemen, al dan niet met hulp, opgelost. Risicofactoren voor het krijgen van een slechte beoordeling waren een oudere leeftijd van de aios, slechte beoordelingen wat betreft communicatie en kennis en het krijgen van een slechte beoordeling in het eerste jaar. Het volgen van de parttime opleiding of het hebben van ouderschapsverlof hadden geen verband met slechte prestaties.
Hoewel het regelmatig voorkomt dat aios gedurende een jaar onvoldoende tot slecht presteren, worden de meeste problemen tijdens de opleiding opgelost. De problemen doen zich vooral bij aios met een hogere leeftijd, aios die in een vroeg stadium van hun opleiding problemen hebben gehad en/of tekortschieten als het om het tonen van professioneel gedrag gaat. Deze groep zou gebaat zijn bij extra monitoring en supervisie.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Vermeulen M, et al. Poor performance among trainees in a Dutch postgraduate GP training program. Fam Med 2016;48:430-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen