Nieuws

Alcoholpreventieprogramma’s voor jongeren op scholen niet altijd effectief

Gepubliceerd
10 augustus 2011

In dit onderzoek werden 53 trials geïncludeerd die het effect onderzochten van uitgevoerde alcoholpreventieprogramma’s gericht op een gehele populatie in een specifieke setting (universal); in dit geval kinderen tot 18 jaar op scholen. De programma’s maakten daarbij gebruik van methoden gericht op het ontwikkelen van psychologische en sociale vaardigheden (peer resistance) of beperkten zich tot educatieve methoden (bewustwording van de gevaren van alcohol) om alcoholgebruik te verminderen. De onderzoeken bleken helaas matig vergelijkbaar en er konden dan ook slechts analyses van kwalitatieve aard gemaakt worden. Van de 11 trials die specifiek op alcohol gerichte programma’s evalueerden, bleken er 6 enigszins succesvol. Veertien van de 35 trials die zich naast alcohol tevens richtten op (ander) drugsgebruik en antisociaal gedrag, bleken statistisch significante reductie van alcoholgebruik te geven. Daarbij speelden geslacht, baseline alcoholgebruik en etniciteit een grote rol. Hoewel het niet mogelijk was duidelijk onderscheidende kenmerken tussen de verschillende goed of slecht scorende onderzoeken te vinden, lijkt het erop dat de programma’s die zich bedienden van psychosociale methoden het meeste effect sorteerden. Onderzoek in Engeland (NICE 2010) toonde aan dat alcoholpreventieprogramma’s kosteneffectief zouden zijn als bij een investering van 75 miljoen pond een absolute reductie van alcoholinname van ten minste 1,4% zou worden geboekt. Dat lijkt een aantrekkelijke small effect size en uitvoerbaar bij het gebruik van effectieve preventieprogramma’s. (Johan Schinkelshoek)

Literatuur

  • 1.Foxcroft DR, et al. Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database Syst Rev 2011;5:CD009113.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen