NHG richtlijn

Alle actuele NHG-Standaarden voortaan gebundeld

Gepubliceerd
10 december 2005

Sinds 1989 publiceert het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG-Standaarden. In de eerste jaren verschenen er veel standaarden over nieuwe onderwerpen, waardoor het aantal snel toenam. De laatste jaren werken we overwegend aan revisies, met als gevolg dat nog maar weinig nieuwe producten het levenslicht zien. Een uiteenlopende revisiefrequentie heeft er inmiddels in geresulteerd dat de actuele NHG-Standaarden in sterk uiteenlopende jaargangen van H&W afgedrukt staan, wat de geregelde raadpleging ervan niet gemakkelijk maakt. Dit probleem is op te lossen door de website van het NHG te bezoeken waarop ook alle actuele versies te vinden zijn. Maar de meeste mensen vinden lezen vanaf een beeldscherm niet prettig. Vandaar de blijvende roep om papieren versies. Het nieuwe boek is de compilatie van alle NHG-Standaarden die op het moment van druk actueel zijn. Het vervangt de eerdere boeken NHG-Standaarden voor de huisarts deel I en II uit de jaren negentig waarin per deel dertig standaarden gebundeld waren. Analoog aan de periodieke verschijning van het Farmacotherapeutisch Kompas is het NHG voornemens jaarlijks een nieuwe editie uit te brengen. Wanneer u het boek aanschaft, bent u ervan verzekerd dat u alle actuele versies van standaarden zonder zoeken altijd bij de hand heeft, met uitzondering van de exemplaren die in de loop van het jaar na verschijning gepubliceerd worden. Het boek telt ruim duizend bladzijden en circa tachtig standaarden. Met een dergelijk aantal richtlijnen is het NHG ook wereldwijd een van de koplopers op richtlijnengebied. Op basis van eerdere schattingen is duidelijk dat met dit boek in de aanpak van een aanzienlijk deel van de in de huisartsenpraktijk gepresenteerde problemen is voorzien. Het boek kan dan ook met recht gelden als een bijbel op het gebied van de huisartsgeneeskunde die in geen huisartsgeneeskundige boekenkast mag ontbreken.

Tj. Wiersma, A.N. Goudswaard afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap NHG

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen