Praktijk

Alle informatie voor huisartsen op één website

Gepubliceerd
10 november 2006

Over de rubriek ‘Leren van leden’

In deze rubriek kunnen huisartsen hun ervaringen en ideeën kwijt, wanneer zij denken dat collega’s daar ook iets aan kunnen hebben. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan blijft geheel het gedachtengoed van de auteur. Om te voorkomen dat de rubriek gebruikt wordt voor reclame voor eigen of andermans ‘goede zaak’ worden alle verwijzingen naar commerciële instellingen of activiteiten geschrapt, behalve als er in de ogen van de redactie echt een hoger doel wordt gediend. Eenieder die meent een origineel, handig of nuttig idee te hebben, of enthousiasme met collega’s wil delen, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te sturen aan de redactie van In de praktijk.

Onbekend met mogelijkheden

In het septembernummer van H&W werd verslag gedaan van een onderzoek naar de mate van internetgebruik door huisartsen.1 Daaruit bleek dat veel huisartsen nog beperkt gebruikmaken van de mogelijkheden die internet voor medische doeleinden biedt, ook al beschikken de meeste artsen wel over een internetverbinding in de spreekkamer. Veel huisartsen blijken niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van internet of ze hebben moeite om overzicht te houden. Daarom is een ‘portal’ ontwikkeld waarop de voor de huisarts benodigde websites zijn samengebracht: www.spreekuurassistent.nl. Dat deze website in een behoefte voorziet, is af te lezen uit het feit dat slechts enkele dagen na de start al zo’n 1.800 pagina’s waren bezocht.

Website voor de huisarts

Www.spreekuurassistent.nl is een zogenoemde ‘portal’: een website waarin verwijzingen naar andere internetsites geordend worden gepresenteerd. De site pretendeert van, voor en door huisartsen te zijn en gaat uit van de behoeften van de huisarts in de spreekkamer, gevolgd door die van de praktijkondersteuner en de praktijkassistente. Omdat de site deels als sociale kaart fungeert, kan deze ook bruikbaar zijn voor andere gezondheidswerkers in de eerste lijn. De site is uitdrukkelijk niet gericht op patiënten; voor hen zijn de eigen websites van de huisartsenpraktijken geschikter.

Van frustratie naar ontwerp

Het idee voor het ontwerpen van www.spreekuurassistent.nl ontstond tijdens discussies over de toegankelijkheid van websites binnen de huisartsenkring naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek. Hoewel de meeste organisaties wel een eigen website hebben, bleken veel huisartsen deze niet te kunnen vinden. Zo wist men vaak niet dat het Farmacotherapeutisch Kompas en de NHG-Standaarden al enige tijd beschikbaar zijn op het internet. Bovendien werd in tijdschriften en bij nascholingen wel regelmatig melding gemaakt van relevante sites, maar dat betekende nog niet dat ze automatisch in de ‘favorieten’ terechtkwamen. De frustratie, of beter wrevel, die vaak aan de basis van nieuwe ontwikkelingen staat, was ook hier de voornaamste drijfveer om de zaak eens op een rij te zetten.

Bijdrage aan de huisartsenzorg

Www.spreekuurassistent.nl is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Onderaan de startpagina bevinden zich de pagina’s Opzoeken, NHG-Standaarden, Probleeminfo, Voorlichting, Organisatie en Zorg per regio (zie kadertekst). De website bestaat nog maar kort en zal ongetwijfeld kinderziektes vertonen. Het is een particulier en onafhankelijk initiatief met als doel ervoor te zorgen dat het voor een brede groep huisartsen duurzaam toegankelijk kan blijven. In de implementatieliteratuur wordt het belang benadrukt dat de arts over de juiste informatie beschikt op het klinische beslismoment: het moment waarop keuzes ten aanzien van de klachten van de patiënt worden gemaakt. Tijdens mijn werkzaamheden voor de WOK en voor de WDH leerde ik dat deze inzichten vaak wel aanwezig zijn, maar dat het er dikwijls niet van komt om ze simpelweg in een bruikbaar instrument om te zetten. Hopelijk brengt gebruik van www.spreekuurassistent.nl veel al beschikbare kennis onder handbereik van de huisarts, waardoor het maken van de juiste keuzes en een goede toegankelijkheid naar andere eerste- en tweedelijns zorgverleners worden bevorderd.

Rob Dijkstra, huisarts te Overasselt

Literatuur

  • 1.Dijkstra R, Terpstra J, Mokkink H. Gebruik van internet in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2006;49(10):496-8

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen