Nieuws

Alledaagse wetenschap: nieuwe serie Praktische epidemiologie

Gepubliceerd
4 april 2012
Deze maand starten we de nieuwe serie Praktische epidemiologie. Met deze serie willen wij duidelijk maken dat er een wetenschappelijke onderbouwing is voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert.
In elke aflevering gaan we uit van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk. Vervolgens geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit praktijkprobleem in elkaar zit. De belangrijkste begrippen en technieken die in onderzoeksartikelen aan bod komen, passeren de revue aan de hand van herkenbare praktijkproblemen. Bijvoorbeeld: hoe zinvol is het om bij een 60-jarige man de systolische bloeddruk 20 mm Hg lager te krijgen. Eén van de wetenschappelijke termen die hierbij vaak wordt gebruikt is ‘numbers needed to treat’. In deze serie maken we duidelijk hoe de relatie is tussen de behandeling van die ene patiënt en het nut daarvan voor de hele populatie.
Op pagina 151 staat de eerste aflevering. Aan de hand van het meten van de temperatuur bij een kind met een oorthermometer leg ik uit hoe het ook alweer zat met de sensitiviteit en specificiteit van tests. Door dit soort alledaagse kwesties willen we de wetenschap voor u toegankelijker maken. Wij hopen dat u er uw voordeel mee doet.
Just Eekhof

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen