Nieuws

Allergische aandoeningen

Gepubliceerd
10 oktober 2006

Allergische aandoeningen vormen een breed scala aan intrigerende ziektebeelden. Het is moeilijk om een dergelijke diversiteit aan aandoeningen goed in één boek tot in detail te beschrijven. Toch is dat de auteurs van dit boek goed gelukt. Dat is met name te danken aan de hoogleraar visuele communicatie die voor de verhelderende illustraties heeft gezorgd. Naast iedere pagina met tekst staat een pagina met zeer uitnodigende prachtige schema’s en tekeningen, waardoor het een plezier is om dit boek niet alleen te lezen, maar vooral ook te bekijken. Voor de Nederlandse uitgave heeft de allergoloog Gerth van Wijk een beperkt aantal zaken gereviseerd. Dit omdat de auteurs Duits zijn, en de nomenclatuur en het klinisch handelen daar enigszins afwijken van de Nederlandse situatie. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 behandelt de nomenclatuur, de epidemiologie en de pathofysiologie. In hoofdstuk 2 komt de diagnostiek aan bod: niet alleen bekende onderwerpen als huidtests, RAST-tests en plakproeven, maar ook diverse alleen in de kliniek toepasbare tests. Daarnaast beschrijven ze eenvoudige tests voor fysische urticaria die ook goed in de huisartsenpraktijk toegepast kunnen worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende behandelmogelijkheden in algemene zin: preventie, medicatie en immunotherapie. In hoofdstuk 4 beschrijven ze per vakgebied de diverse allergische aandoeningen, waarbij ze per ziektebeeld de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling bespreken. Naast de veel voorkomende inhalatie- en voedselallergieën komen hier ook alle minder vaak voorkomende allergieën aan bod, zoals diverse vasculitiden, geneesmiddelreacties, eosinofiele aandoeningen, aspergillose, allergische alveolitis en beroepsallergieën. Ze behandelen zelfs pernicieuze anemie en coeliakie, in feite ook immunologische ziekten. Tot slot bestaat hoofdstuk 5 uit een aantal tabellen met diagnostische classificaties, diagnostische strategieën (bijvoorbeeld diverse reeksen te testen contactallergenen) en behandelingen. Toch is de praktische informatie in dit boek voor de huisarts van beperkte relevantie. Zo beschrijven ze bijvoorbeeld bij de diagnostiek van allergische rhinitis dat een zorgvuldig otorinolaryngologisch onderzoek, inclusief endoscopisch onderzoek van het neusslijmvlies, nodig is voor de diagnose. Andere bronnen (diverse NHG-Standaarden, boeken over acute geneeskunde) geven meer en betere op de huisartsenpraktijk afgestemde informatie. Voor de student die meer wil weten over de pathofysiologische achtergronden, en de huisarts die bovengemiddeld geïnteresseerd is in achtergronden van alles – maar dan ook alles – wat met allergieën te maken heeft, biedt dit boek beslist veel leesplezier. Marcel Crobach

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen