Nieuws

Alles over depressie

Gepubliceerd
10 maart 2007

Dit populair-wetenschappelijke boekje is bedoeld als voorlichting voor een breed publiek. De intrigerende titel: ‘Circus depressie’ wordt toegelicht in de inleiding van amper twee bladzijden. De auteur beschrijft depressie daarin als een circus dat ongevraagd zijn tenten bij u in de buurt heeft opgezet. En u wordt ‘uitgenodigd’ een act ten beste te geven. Er is helaas geen ontkomen aan … Hoewel Wisman er verder in het boek blijk van geeft dol te zijn op beeldspraak, komt die van het circus niet meer terug. Wisman schrijft vlot, helder en aardig. Hij komt over als een innemende dokter. Hij behandelt allerlei wetenswaardigheden over depressie, van genetica tot epidemiologie en van diagnostiek tot behandeling. Alles wordt evenwichtig behandeld in overeenstemming met hedendaagse ideeën over depressie. Daarbij kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de schrijver vooral is uitgegaan van wat hij zelf interessant vindt en minder duidelijk voor ogen had welke informatiebehoefte zijn publiek zou hebben. Waarom zouden mensen die zelf een depressie hebben (gehad) of mensen uit hun omgeving nou willen weten hoe het met de ‘emotionele hersengebieden’ zit, of met de zogenaamde aspecifieke therapiefactoren, om een paar voorbeelden te noemen. Voor huisartsen bevat het boekje weinig of geen nieuws. Voor uw patiënten bevat het mogelijk te veel informatie maar u hoeft het daarom nog niet af te raden. Er staat geen onzin in.

Berend Terluin

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen