Nieuws

Alles over kindermishandeling

Gepubliceerd
3 september 2014
Doelgroep Artsen in het algemeen.
Inhoud Een completer handboek over kindermishandeling is er in Nederland niet. Lichamelijke kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing vormen de belangrijkste hoofdstukken. Een deel gaat over ‘andere vormen van kindermishandeling’, met hoofdstukken over onder meer Pediatric Condition Falsification (PCF), zelfbeschadiging, emotionele mishandeling en ongeborenen. De meeste hoofdstukken starten met casusbeschrijvingen uit de pediatrische praktijk en geven overzichten van aandoeningen, waaraan differentiaal-diagnostisch gedacht moet worden, en het diagnostische pad, zoals het ‘stappenplan uitsluiten van stollingsstoornissen bij verdenking fysieke kindermishandeling’. De foto’s van blauwe plekken, letsels, genitale aandoeningen die ook andere oorzaken kunnen hebben, zijn van uitstekende kwaliteit en zeer illustratief. Het forensische deel gaat met name over procedures en werkwijze bij overleden kinderen. Het boek start met een inleidend deel en de beschrijving van de kerncompetenties om met kindermishandeling aan de slag te gaan, en eindigt met signalering, gespreksvoering, interventies en late gevolgen van kindermishandeling. De auteurs sluiten af met een pleidooi voor expertisecentra kindermishandeling analoog aan de Child Advocacy Centers in de Verenigde Staten.
Oordeel Dit boek biedt een breed en illustratief overzicht van kindermishandeling van vooral het jonge en prepuberale kind vanuit het perspectief van de sociale pediatrie. Pubers komen nauwelijks aan bod. Ook zij hebben te maken met kindermishandeling, maar vormen nog een slecht gesignaleerde groep. In het format van dit boek, met zijn overvloedige tabellen, staafdiagrammen en stroomdiagrammen, ligt zowel de kracht als de zwakte, want dat alles voegt niet altijd iets toe. Het is geschikt als studieboek en naslagwerk voor een huisartsenpost of gezondheidscentrum met een coördinator kindermishandeling, en nuttig voor docenten. Voor de boekenplank van de huisarts is het jammer genoeg te uitgebreid en tegelijkertijd te beperkt in de signalen die de huisarts op het juiste spoor zouden moeten brengen. Er blijft behoefte aan een handzamer boek voor de huisartsenpraktijk.
Waardering: * * *

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen